Projekty a granty

Krestovský triangl

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Systematická podpora nadání v mateřské a základní škole Krestova

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Volnočasové aktivity MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a první čtvrtletí 2021. Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA MŠ I. Hermanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s… číst dále…

Projekt Šablony II pro MŠ, ŠD a ZŠ

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.