Historie naší mateřské školy

Historie naší mateřské školy se začala psát 31. ledna 1983. V tento den byla naše mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců úřadů – tenkrát ještě s názvem národní výbory.

Hned druhý den – 1. února 1983 – nastoupily do školky nové děti. Zapsáno jich bylo 70 a provoz probíhal ve dvou třídách. Mateřská škola byla čtyřtřídní.

Ještě do konce června 1983 začala rekonstrukce jedné třídy tak, aby zde od září mohla být speciální třída pro děti s vadou zraku. Od září 1983 již byly v provozu všechny třídy, z toho jedna speciální a tři běžné pro děti z okolí mateřské školy. Ředitelkou této mateřské školy byla jmenována paní Zdeňka Neužilová.

Kapacita mateřské školy byla každoročně plně využita, ale protože přibývalo dětí se zrakovými vadami, bylo rozhodnuto o úpravě další třídy v přízemí tak, aby zde mohla být otevřena druhá speciální třída pro děti s vadou zraku. Od září 1991 je tedy otevřena druhá třída pro děti zrakově postižené, a to zejména tupozrakostí a šilhavostí.

V roce 2003 došlo zřizovatelem (Úřad městského obvodu Ostrava-Jih) ke sloučení a mateřská škola se stala součástí Základní školy Krestova 36A. Nový název organizace je Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace. Ředitelem organizace byl Mgr. Zdeněk Korpas, který byl vystřídán ředitelkou Mgr. Ladislavou Měchovou. Z mateřské školy odchází vedoucí učitelka Zdeňka Neužilová do důchodu a vedením mateřské školy je pověřena Bc. Olga Jendrišáková.

Ve školním roce 2019/2020 se stává ředitelkou základní školy Mgr. Věra Rymiecová a pověřuje vedením mateřské školy paní Bc. Terezu Ondřejovou.

V prosinci 2019 bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy, krásný barevný plášť přímo zve k návštěvě.

Také zahrada mateřské školy prošla velkou rekonstrukcí. Je zde mnoho nových herních prvků a dominantou je velký prolézací hrad. Děti vedeme také k enviromentálním a badatelským aktivitám, ke kterým byly na zahradu pořízeny vyvýšené záhony.