Ortoptická a pleoptická péče

Ortoptická pracovna logo Fakultní nemocnice Ostrava

Součástí MŠ Ignáta Herrmanna je ortoptická pracovna, kde denně cvičí děti ze speciálních očních tříd Chobotnička a Želvička. Ortoptická sestřička z FNO se dětem plně věnuje a poskytuje jim specifickou strabologicko-optickou péči. Vzhledem k tomu, že se dětem v předškolním věku zrak stále vyvíjí, je toto cvičení velkým přínosem. Včasná diagnostika je nejlepším vodítkem k řešení problému. Děti si pod dohledem rozcvičují oči na speciálních přístrojích (troposkop, cheiroskop, stereoskop, lokalizátor). Těmito přístroji pomáháme zvýšit zrakovou ostrost a u šilhání usilujeme o zlepšení rovného paralelního postavení očí a obnovu jednoduchého binokulárního vidění.

Pleopticko-ortoptická cvičení

 • cvičení na zrakovém stimulátoru CAM
 • cvičení na makulotestu
 • cvičení na amblyotrenažérech, korektorech a stimulátorech
 • odtlumování na troposkopu, cheiroskopu
 • lokalizační cvičení na lokalizátoru – pasivní pleoptika

Pleoptická péče

Pedagogové ve třídách v rámci vzdělávání zařazují pleoptická cvičení a navazují tak na práci ortoptické sestry.

 • obtahování
 • spojování bodů – vybarvování
 • vyšívání
 • vypichování
 • bodování
 • stříhání po čáře

Výhody speciálních tříd

Výhodou těchto tříd je snížený počet dětí, celodenní péče učitelek a jejich spolupráce s ortoptistkou (sestřičkou FNO), která dává potřebné instrukce týkající se pleoptické práce s dětmi ve třídách. Pokud děti nepracují s ortoptickou sestrou, pracují ve třídách na pleoptickém cvičení s učitelkou nebo provádějí pleoptiku pohybovou.

Děti v těchto třídách se naučí pravidelně nosit brýle a okluzory. Dochází tak k odstranění psychických zábran. Pobyt v MŠ a pravidelná pleopticko-ortoptická cvičení jsou pro všechny děti ve speciálních třídách velkým přínosem.