MŠ Ignáta Herrmanna logo

Co nabízíme

Mateřská škola Ignáta Herrmanna je škola s rodinnou atmosférou, která se nachází v Ostravě-Hrabůvce. V provozu je již od roku 1983. Kapacita mateřské školy je 80 dětí.

Náš všestranný přístup k výuce zahrnuje moderní metody a zároveň zachovává tradiční hodnoty. Naší největší snahou je, aby každé dítě získalo ten nejlepší start do života.

V prosinci 2019 bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy, krásný barevný plášť přímo zve k návštěvě.

Také zahrada mateřské školy prošla velkou rekonstrukcí. Je zde mnoho nových herních prvků a dominantou je velký prolézací hrad. Děti vedeme také k enviromentálním a badatelským aktivitám, ke kterým byly na zahradu pořízeny vyvýšené záhony. Děti tak pěstují různé druhy bylinek a zeleniny. Starají se o ně a pozorují jejich růst.

Jednou z předností naší mateřské školy je také samostatná školní kuchyně. Paní kuchařka připravuje dětem chutnou, zdravou a vyváženou stravu skládající se z čerstvých surovin. Během dne mají děti neustálý přístup k bohaté nabídce ovoce i zeleniny, ale také k výběru z nabídky tekutin potřebných k dodržování pitného režimu, a to čaje nebo vody s citronem.

Naši mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2 do 6 let V současné době máme 4 třídy, z toho jsou dvě speciální pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností.

🟦Chobotničky a Želvičky – speciální třídy pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností

Pro děti z těchto tříd je připraven speciální program, který slouží k reedukaci zraku. Cvičení zraku na speciálních přístrojích probíhá každý den pod odborným vedením ortoptické sestry. Více zde.

🟦 Delfíni a Mořští koníci

Výuka angličtiny metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), která je zařazena v různých činnostech dne. Děti si hravou formou osvojí nový jazyk, a dáme jim tak skvělý start do života. Tato metoda je zařazena do běžného chodu tříd – děti se učí jednoduché písničky a básničky, osvojují si jednoduché pojmy.

Od září 2020 byla zavedena do výuky metoda CLIL jak v MŠ, tak na ZŠ Krestova ve třídách s rozšířenou výukou anglického jazyka

🟦 Dětem z celé naší mateřské školy nabízíme nejen pestrý program pro dobrou náladu a pohodu, ale i další aktivity:

 • hravé činnosti po krátkém odpočinku
 • Hrajeme si na školu: příprava na školu, grafomotorické cviky, metoda dobrého startu
 • výtvarné činnosti
 • tvůrčí dílny pro rodiče a děti
 • korekce vad výslovnosti, logopedická cvičení
 • výukové programy ve Světě techniky Ostravalogo Svět techniky Ostrava
 • divadla, karnevaly, soutěže s rodiči
 • zapojení v projektu Malá technická univerzita logo Malé technické univerzity
 • rozvíjení přírodovědného talentu – Malý přírodovědec
 • divadla, návštěvy kroužků a dílniček

🟦 Kroužky:

 • Anglický jazyk metoudou Jolly Phonics
 • Malí muzikanti
 • Plavání
 • Logopedie hrou
 • Malý kutil

Naši zaměstnanci jsou vám vždy k dispozici k projednání jakýchkoliv dotazů nebo problémů. Pevně ​​věříme, že dobrá komunikace mezi rodiči a zaměstnanci je prospěšná pro všechny zúčastněné.

Naše škola se dne 7. 1. 2022 oficiálně stala Fakultní školou Ostravské univerzity. 

Naše mateřská škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V rámci této spolupráce zajišťujeme hospitace a praxe studentů nejenom z České republiky, ale také ze zahraničí.