jídlo

Odhlášení stravného

Stravu je vždy nutné odhlásit den předem, a to do 12:00!

Stravu lze odhlásit následujícími způsoby:

  • osobně u vedoucí školní jídelny (paní Sylva Čechovičová)
  • emailem na adrese: omluvenky.ms@zskrestova.cz
  • SMS na čísle: 602 221 409
  • Vyplněním následujícího formuláře

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte si může rodič v daný den oběd vyzvednout v době od 11 do 11:15. Pokud si oběd nevyzvedne a nenahlásí přítomnost či nepřítomnost dítěte, obědy se automaticky odhlašují a rodič je povinen opětovně nahlásit přítomnost dítěte, a to den předem do 12:00. Pokud rodič dítě nenahlásí, nebude do školky přijato.

Online odhlášení