Omlouvání dětí

Dítě lze omluvit ze vzdělávání následujícími způsoby:

  • emailem na adrese: omluvenky.ms@zskrestova.cz
  • vyplněním následujícího formuláře
  • osobně u třídních učitelek

Těmito způsoby NELZE ODHLÁSIT STRAVU dítěte – jedná se pouze o omluvu dítěte ze vzdělávání a zdůvodněni jeho nepřítomnosti.

Podle Školního řádu jsou zákonní zástupci povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte a pokud není předem známá, musí tak učinit do 48 hod.

Děti předškolního věku musí mít nepřítomnost omluvenou písemně v omluvném listu.

Online omlouvání