Ceny školného a stravného

Na základě vyhlášky 272/2021 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Následující ceny jsou platné od 1. 3. 2023.

Stravné a školné je nutné uhradit vždy ke 20. dni předešlého měsíce.

věk dítěte stravné školné
3-5 let53 Kč na den400 Kč na měsíc
5-6 let53 Kč na den
7 let62 Kč na den

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě zařazeno do provozu MŠ.

V případě odhlášení dítěte z MŠ (stěhování…) vše řádně nahlaste vedení MŠ a vedoucí školní jídelny, kde dohodnete přeúčtování vratek  za přeplatky stravného.