Jak probíhá den v mateřské škole

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 do 16:30.

🟦 Děti se schází od 6:00 do 7:00 ve třídě Chobotničky, od 7:00 ve svých třídách.

🟦 Děti se rozchází od 15:00 ve třídách Chobotničky a Želvičky; od 16:00 do 16:30 pouze ve třídě Chobotničky.

🟦 Mateřská škola se zamyká v 16:30.

Náš rozvrh

06:00 – 08:30    scházení se dětí, ranní spontánní hry a činnosti, individuální pedagogické vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena

08:30 – 09:00     dopolední svačina   

09:00 – 09:45     řízená činnost, vzdělávání dětí, práce s nadanými dětmi

09:45 – 11:30     osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:00     oběd, ukončení povinného předškolního vzdělávání

12:00 – 14:00     odpolední spánek, relaxační činnosti, rozšířená zájmová činnost

14:00 – 14:30     odpolední svačina

14:30 – 16:30     rozcházení se dětí, volné hry a aktivity řízené pedagogickými pracovníky