Projekt Šablony II pro MŠ, ŠD a ZŠ

Název projektu: ZŠ a MŠ Krestova
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014009

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše částky: 2 019 046,00 

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Základní škola

Číslo aktivity: 2.II /1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Číslo aktivity: 2.II /6
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 392 hodin (cizí jazyky, ICT, inkluze, osobnostní rozvoj, čtenářská gramotnost)

Číslo aktivity: 2.II /17
Název aktivity: Demokratický klub – parlament

Číslo aktivity: 2.II/18
Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Číslo aktivity: 2.II /3.3
Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní družina

Číslo aktivity: 2.V/1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ŠD

Číslo aktivity: 2.V/4
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 32 hodin – ICT

Číslo aktivity: 2.V/11
Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Číslo aktivity: 2.V/12
Název aktivity: Projektový den ve ŠD

Mateřská škola

Číslo aktivity: 2.I/1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ

Číslo aktivity: 2.I/6
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 128 hodin hodin – ICT, polytechnické, čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze

Číslo aktivity: 2.I/12
Název aktivity: Projektový den v MŠ

Číslo aktivity: 2.I/13
Název aktivity: Projektový den mimo školu