„Večer, to je přece, když se zhasne“.

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o tom, proč slavíme Nový rok, o ročních obdobích a střídání dne a noci.

Děti, si zopakovaly názvy dnů v týdnu, roční období a dozvěděly se, že se naše planeta Země, otáčí kolem slunce.

Upevnily si pojem kruh a koule, hledaly předměty v tomto tvaru a tvar také graficky znazorňovaly.

Prohlíželi jsme si knihy a encyklopedie a povídali si o tom, proč se střídá den a noc, roční doby, ale i počasí, a jak žijí lidé, za polárním kruhem.

S dětmi jsme splnili „LEDOVOU VÝZVU „, zkusili jsme si postavit zimní stadion a bruslit. Odměnou za vystoupení byla „zmrzlina“ z popcornu od pana zmrzlináře.

Jak se dětem tento týden líbil, si může prohlédnout na fotografiích.