Prosba o kontrolu osobních údajů

Milé maminky a tatínkové,

touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o důkladnou kontrolu veškerých osobních údajů (tel. čísla, mailu, adresy, pověření osob k vyzvedávání dítěte,…).

Pokud u Vás v průběhu školního roku dojde ke změně z některých výše uvedených osobních údajů, tuto změnu nám prosím včas nahlaste a to u třídních paní učitelek.

Pokud u Vás došlo nebo dojde ke změně čísla účtu, nahlaste včas tuto změnu paní vedoucí jídelny Sylvě Čechovičové.

Důkladnou kontrolou veškerých údajů předejdeme jakýmkoliv nesrovnalostem.

Děkujeme za spolupráci.