Prosba o kontrolu osobních údajů

Milé maminky a milí tatínkové,

touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o důkladnou kontrolu veškerých osobních údajů (tel. čísla, e-mailu, adresy, pověření osob k vyzvedávání dítěte,…).

Pokud u Vás v průběhu školního roku dojde ke změně z některých výše uvedených osobních údajů, tuto změnu nám prosím včas nahlaste, a to u třídních paních učitelek.

Pokud u Vás došlo nebo dojde ke změně čísla účtu, nahlaste tuto změnu včas paní vedoucí jídelny Sylvě Čechovičové.

Důkladnou kontrolou veškerých údajů předejdeme jakýmkoliv nesrovnalostem.

Děkujeme za spolupráci.