Aby nám tady spolu bylo dobře….

Začátek školního roku je tady. Přivítání dětí bylo plné lásky a nadšení, za to jsme byly velice rády. Děti s nadšením vyprávěly, co se během prázdnin odehrálo a co jim utkvělo v paměti.
Na děti čekalo velké překvapení v podobě přestavby třídy. Společně jsme se seznámili s jednotlivými koutky, které i tento rok budeme zařazovat do činností.


Protože pro některé děti byly prázdniny dlouhé, bylao potřeba zopakovat si pravidla třídy a chod celé naši školky. Nesmíme opomenout ani návštěvu v jednolivých třídách, kde jsme si všimli také krásných a pestrých změn a především jsme přivítali nově příchozí děti.

Každé ráno děti opět začaly navštěvovat naši oční sestru a začaly cvičit na jednotlivých přístrojích.

Celý týden byl věnován společným činnostem, abychom se opět dostali do pohodové atmosféry a naučili se vzájemně si pomáhat a spolupracovat.

Těšíme se na celý rok plný úsměvu, radosti a společných zážitků.