Změna v odhlašování stravy

Vážení rodiče,

od měsíce září 2023 přechází naše školní jídelna na aplikaci Strava.cz.

S touto aplikací si budete snadno kontrolovat své odhlášky a přihlášky stravy, aplikace je dostupná na www.strava.cz nebo si ji stáhněte přímo do svého mobilu. Budete mít přehled o jídelníčku vašeho dítěte, o tom, kolik peněz jste zaplatili a jaký máte přeplatek na stravném.

Vzor k přihlášení a letáček k uvedení aplikace do praxe naleznete dole pod článkem nebo v šatnách a na dveřích kuchyně.

Děti mají stravu trvale přihlášenou. Na Vás je odhlášení a případná změna.

Když dítě náhle onemocní, rodič jednoduše přes aplikaci odhlásí stravu na nejbližší možný den a na celé období, kdy předpokládá, že dítě nebude do školky docházet. Když se dítě uzdraví dříve, rodič mu stravu opět jednoduše přes aplikaci znovu přihlásí.

Tím, že je dítě přihlášeno ke stravě, dává rodič informaci školce, že bude dítě přítomno.

Změny ve stravování lze upravovat do 12 hod na následující den. Po této hodině se aplikace uzamyká a již nelze na druhý den provést změnu.

Pokud dítě nebude po absenci v MŠ přihlášeno, nebude přijato do školky.

I nadále platí, že rodič hradí stravné trvalým příkazem od 15. dne v měsíci na následující měsíc (tzn. zálohově dopředu). Pokud v aplikaci nebudete mít dostatečný obnos na úhradu stravného, nebude možné dítě přihlásit a ani stravovat!

Strávníci 3-6let celodenní +školné …………1566,- / měsíc

Strávníci 6 let celodenní bez školného (předškoláci) …….1166,- / měsíc

Strávníci 7 let celodenní ………………………….1364,- /  měsíc

Kalkulace stravného pro neoprávněný oběd ve školní jídelně zůstává stejná:

Cena celkem za jeden nedotovaný oběd u dětí ve věku 3-6 let činí 114 Kč.

Cena celkem za jeden nedotovaný oběd u dětí ve věku 7 let činí 123 Kč.

Cena jednoho neoprávněného stravného dne se účtuje v případě, že si rodič neodhlásí stravu v den nepřítomnosti dítěte následující po dni neplánované nepřítomnosti. Ve dni neplánované nepřítomnosti má nárok na vyzvednutí dotované stravy.

Již nebude možné odhlašovat a přihlašovat stravu jiným způsobem, tzn. přes telefon, u p. učitelek apod. Tuto aplikaci musí používat všichni strávníci.

VZOR PRO PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE:

Všichni strávníci mají aktivovanou službu objednávání stravy internetem nebo mobilním telefonem apod.  

Přihlásit se můžete na níže uvedené adrese:

Internetová adresa:             www.strava.cz

Číslo zařízení:                      5383

Uživatelské jméno:              jméno a příjmení (malými písmeny bez čárek a háčků, např. jirinovak)

Heslo:                                  den, měsíc a rok narození (např. 5.12. = 05122019)

Heslo si co nejdříve změňte! Zabráníte tím případnému zneužití.

V případě zájmu o zasílání zpráv týkajících se odhlášek, měsíčního vyúčtování aj. si vyplňte vaši e-mailovou adresu.

V případě nejasností kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Aktualizace údajů na internetu se provádí pravidelně denně v pracovní dny ve 12 hod.