Podzim ťuká na vrátka, připravte se zvířátka

LEZE JEŽEK, LEZE V LESE, JABLÍČKO SI S SEBOU NESE. [:DĚTI, LESEM BĚHAJÍ, JEŽKA VŠUDE HLEDAJÍ! :]

LEZE JEŽEK, LEZE V LESE, JABLÍČKO SI S SEBOU NESE. [:JEŽEK PÍCHÁ DO VŠECH STRAN, JÁ SE PÍCHNOUT NEBECHÁM! :]

LEZE, JEŽEK, LEZE V LESE, JABLÍČKO SI S SEBOU NESE. [:ZAHRABAL SE DO LISTÍ, STOČIL SE A TEĎ UŽ SPÍ. :]

Pohybová hra se zpěvem. Nácvik lezení, běhu a zvolnění tempa s následnou relaxací.

V tomto týdnu jsme se seznámili s novým tématem, ve kterém jsme se dozvěděli plno zajímavých informací a zvláštností o zvířatech, která žijí volně kolem nás.

Děti, měly možnost seznámit se s názvy zvířat, jejich konkrétní potravou, obydlím (na zemi, pod zemí, v dutinách stromů, v brlohu, v noře) i s nejrůznějšími zajímavostmi o jejich životě.

Jak se na zimní období zvládnou připravit volně žijící zvířata? Která z nich si na zimu hromadí zásoby? Která se pilně připravují k zimnímu spánku? A co zvířata, která zimní čas přečkat zvládnou, čím se potom během zimy živí? To jsou otázky, na které jsme spolu s dětmi celý týden hledali odpovědi. Se splněním tohoto úkolu nám pomohly informace v knihách o zvířatech, encyklopediích, v pohádkách o zvířátkách i vlastních zkušenostech dětí či zážitcích, z lesa, ze zoo nebo také z farem pro zvířata.

V komunitním kruhu jsme vedli rozhovory, diskutovali nad prohlížením demonstračních obrázků jednotlivých zvířat. Děti měly také možnost podělit se s ostatními o své vlastní zkušenosti, vědomosti, myšlenky i zážitky nejen k tématu zvířat, ale i k zázitkům z běžného dne, které měly potřebu kamarádům sdělit, stejně jako v jiné dny, kdy se sejdeme společně v kroužku.

Na závěr týdne jsme si mohli všichni společně shlédnout zajímavou prezentací na PC o zvířatech, kterou si pro děti připravila studentka Nikol z vysoké školy, která je u nás na praxi vždy jednou týdně v pátek, děti poté na základě informací z prezentace plnily pracovní list s přiřazováním potravy k jednotlivým druhům zvířat.

Pomocí šišek a lesních plodů jsme s dětmi vytvořili kouzelný les pro všechna „plastová“ zvířátka, které v Mořském koníkovi máme. Takže v „našem“ lese bylo k vidění i spousta exotických zvířat. Po hře jsme pak společně vyhodnotili, kdo do lesa patří a kdo do něj nepatří. Zvířata, která byla domácí či exotická jsme správně pojmenovali a roztřidili tak, aby se dětem vše správně zafixovalo v paměti a nepletli si je s těmi lesními.

Při výtvarném tvoření se děti seznámily s tím, jak pracovat s vodovými barvami a nanášením barvy štětcem. Během celého týdne se seznamovaly s prací s nůžkami, jejich správnému držení a manipulaci. Také měly možnost vyzkoušet si práci s tuhým lepidlem, dbát na čistotu práce a umět si po sobě uklidit své místo od nepořádku, stříhanců nebo barev po tvoření.

Okna ve třídě se nám pomalu plní zásobou nejrůznějších plodů a to díky vám rodičům! Rády bychom proto poděkovali všem rodičům, kteří nám ochotně nosí do školky zásoby nejrůznějších přírodnin ( kaštany, žaludy, šípky, ořechy, listy, klacíky, šišky, aj.)jsme za to moc rády a děti také! Moc všem děkujeme, jste skvělí! Než vše využijeme na úterní akci školky: Putování za veverkou, děti mají možnost, si se vším pořádně vyhrát! Přírodniny využíváme ke třídění na jednotlivé plody, porovnávání rozdílem i podílem, počítání, určování počtu, k porovnávání kde je více, méně, stejně, sestavováním obrázků dle fantazie.

Kdyby vás zajímalo něco o zvířátkách a chtěli se také něco dozvědět, nebojte se zeptat vašich dětí! Možná, že se dozvíte nějakou zajímavost, o které jste ještě neslyšeli.