Putování za veverkou

Smály se veverky na stromečku,

že zajíc sedává na bobečku.

Smály se veverky na pařeze,

že zajíc na stromek nevyleze…

Dopoledne plné dobrodružství nám vyšlo a to i včetně počasí. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, jako např. překážková dráha – po stopách veverky, hod šiškou na terč a taky pomoc veverce při třídění potravy na zimu. Podívejte se, jak se nám dařilo.

Dále si děti vyzkoušely, jak se dají rozlousknout oříšky a taky zjistily, jak to mají veverky těžké, když nemají žádný louskáček ani kamínek, aby si při louskání pomohly. Při hodu velkou kostkou jsme si zkoušeli přiřazovat stejné počty přírodnin do veverčích hnízdeček.

No a co by to bylo za veverčí den, bez veverčí odměny? Každá třída si musela najít odměnu u veverky Čiperky a kde jinde, než na stromě.