NUMERÁČCI 2023

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zúčastní již 5. ročníku aktivity NUMERÁČCI pořádanou Mateřskou školou Ostrava, Varenská 2a, p.o. za finanční podpory statutárního města Ostravy z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, jejímž cílem je nominovat nadané, případně mimořádně nadané děti ještě před nástupem do základního vzdělávání.

„Nadání – také talent, v předškolním období obtížně definovaný jev; ve srovnání s ostatními dětmi se jeví jako výjimečné schopnosti (např. umělecké, jazykové, matematické); nebezpečí záměny nadání se schopnostmi dítěte, které jsou rozvíjeny vlivem vysoce podnětného prostředí nebo akcelerovaným
vývojem v určité oblasti (proto je v předškolním období někdy též používán termín nadané chování).“

Numeráčci jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Pro zajímavost a přitažlivost jsou jednotlivá kola motivována „vesmírnými rýmovačkami“. V pracovních listech pak děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností.

Cílovou skupinou jsou děti s povinnou předškolní docházkou. Děti jsou v průběhu hodnoceny na základě vyplněných pracovních listů a jsou zcela anonymní (dítěti je přiřazeno číslo). Výsledné pracovní listy budou vždy vyhodnoceny v Mš Varenská.

První dvě kola se budou konat v naši mateřské škole, třetí v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, p.o., kde bude připraven program nejen pro děti, ale i doprovázející pedagogy.

První kolo Numeráčků začíná již v lednu a my se moc těšíme, až se s dětmi vydáme na Číslicovou planetu a budeme spolu s Numeráčky řešit všechny zajímavé úlohy.