Malá technická univerzita v mateřské škole

V rámci přípravy předškoláků pro vstup do školy mají děti z naší školky takřka každé odpoledne jinou aktivitu. Jednou z těchto aktivit je také originální program Malé technické univerzity.

Co program rozvíjí?

 • pozitivní vztah k technickým oborům
 • samostatnost
 • práci ve skupině
 • logické myšlení
 • prostorové vnímání
 • jemnou motoriku

Děti se hravou formou seznamují s povoláními jako jsou:

Témata:

 • Stavitel města
 • Malý projektant a vodohospodář
 • Malý architekt a inženýr
 • Malý zpracovatel odpadů
 • Malý energetik
 • Stavitel mostů
 • Stavitel věží
 • Malý ropař a plynárník

Děti se seznamují s novými pojmy jako je základna, obvodové, nosné stěny, vnitřní stěny, vazba stavby, zařízení stavby. Dokáží pracovat dle plánu a pokouší se nakreslit vlastní plány – půdorys….