Kdo jsou kamarádi? My! A máme se rádi.

Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát! Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát! Když jsi kamarád, tak pojď si hrát, uvidíš, že budeš rád, že nás můžeš napodobovat!

píseň s napodobování a opakováním pohybů

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o tom, kdo je to kamarád. Děti měly možnost zahrát si spoustu her k upevnění přátelství a zapamatování si jmen ostatních dětí ve třídě. Přiřazovaly kamarádům jména a značky k předtištěným fotografiím a říkaly si navzájem, co se jim na druhém kamarádovi líbí. Nakonec si vyzkoušely poznát kamaráda i podle popisu.

Pomocí obrázků jsme v komunitním kruhu diskutovali o tom, na kterých obrázcích se k sobě děti chovají správně nebo nevhodně. Děti se mezi sebou učily domlouvat, omluvit se, poprosit a půjčovat si hračky. Hráli jsme spoustu pohybových her, výtvarně tvořili, zpívali, chodili na procházky a hráli si na školní zahradě.

Seznámili jsme se i s několika anglickými slovíčky, zopakovaly si vsechna dohodnutá pravidla třídy a jako poslední pravidlo společně vytvořili plakát s vlastními kelímky a připomněli si důležitost pitného režimu pomocí hesla:

Dám si čaje skleničku

nebo taky vodičku,

ať mám dobrou kondičku!

Děti, už ví, že si každé ráno připraví kelímek se svojí značkou, do kterého si během celého dne mohou nalít vodu nebo čaj.

Dětem už režim dne a třídní školková pravidla nedělají žádny problém a hravě vše krásně zvládly, proto nás v týdnu příštím čeká téma nové, kde se ponoříme do krás podzimu.