Informace ke škole v přírodě 2024

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o škole v přírodě pro naše mateřské školy (MŠ Mjr. Nováka a MŠ I. Herrmanna). S dětmi vyrazíme v níže uvedeném termínu na čerstvý vzduch do Jeseníků. Je třeba si s sebou kromě věcí zabalit také dobrou náladu, trochu samostatnosti, soběstačnosti a odvahy 🙂 Zvažte tedy, zda ji má Vaše dítě dostatek. Pokud ano, tak neváhejte a pokračujte ve čtení.

Program během školy v přírodě zajistí naši pedagogové. Děti budou poznávat přírodu, vydají se na výlety do okolí a hlavně budou mít spoustu pohybu.

Termín konání: 10. – 14. 6. 2024

Místo: Hotel Paramon (Suchá Rudná) HOTEL PARAMON

Cena: 3700,- (cena zahrnuje dopravu, ubytování a stravu)

Níže naleznete závaznou přihlášku, prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Po odevzdání řádně vyplněné přihlášky na třídě dítěte Vám bude přidělen a mailem zaslán variabilní symbol. Termín odevzdání a platby je do 31. 5. 2024. Veškeré informace o odjezdu, příjezdu…. obdržíte taktéž mailem.

Stornovací podmínky:

Pokud dojde k odhlášení dítěte v termínu 7 a méně dnů před začátkem školy v přírodě, je stornovací poplatek 50 %, v případě zdravotních důvodů doložených lékařským potvrzením 30 %. Pokud dítě odjede z pobytu dříve, nemá nárok na vrácení poměrné částky z ceny pobytu.

Pokud dojde ke zrušení pobytu ze strany objednatele bude ze strany CK účtován objednateli storno poplatek ve výši 50% (výše uhrazené zálohy hotelu) z celkové částky objednaných služeb. Pokud bude pobyt zrušen vládním opatřením nebo opatřením hygienické stanice zakazující plošné konání ozdravných pobytů a škol v přírodě žáků ZŠ a MŠ vztahujícímu se k onemocnění Covid – 19, nebude storno poplatek účtován.