Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Žádáme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby si vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí v MŠ dne7. 6. 2024   od 10:00 do 15:00 hodin (rodič, který je uveden jako první na žádosti)

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, které do naší mateřské školy nenastoupí, aby co nejdříve tuto skutečnost oznámili na email :  tereza.ondrejova@zskrestova.cz

Informativní schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí se uskuteční v pondělí 17. 6. 2024 od 15:00 hodin v MŠ ve třídě Delfínci.