Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Na základě usnesení obecního zastupitelstva bylo schváleno přerušení provozu MŠ I. Herrmanna dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů v době
letních prázdnin z důvodu rozsáhlé rekonstrukce kuchyně a elektroinstalace

od 1.7 – do 31. 8. 2024

Během tohoto období bude zajištěn provoz na odloučeném pracovišti MŠ Mjr. Nováka (od 1. 7.2024 do 23.8. 2024). Kapacita MŠ je však omezena.

Prosím o nahlášení zájmu o docházku dětí během letních prázdnin u svých učitelek na třídě na základě Žádosti o umístění dítěte v době prázdninového provozu do 31.5.2024.

Žádost stáhnete zde:

Na základě zkušeností z předešlých let, Vás velmi prosíme, aby jste děti zapsali pouze na dobu, kterou nutně potřebujete a vypsali nám data docházky. Moc nám tak pomůžete s celou organizací prázdninového provozu a předem Vám za to děkujeme.

Vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2023 na třídě.

Pozdější přihlášení nebudeme akceptovat!!!

Informace k platbám Vám budou předány do 31. 5. 2024