Človek ten má smyslu 5, všechny znám je nazpaměť.

Tento týden jsme pokračovali v tématu ,,Já a moje tělo“. Tentokrát jsme se však seznámili s našimi smysly, vitamíny, bacily a také se základy první pomoci. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla (155,158,150,112), správné reagování v daných situacích a vyzkoušeli jsme si i srdeční masáž na resuscitačních panácích.

Chuťové pohárky jsme si procvičili ochutnávkou ovoce a zeleniny poslepu. Také jsme poznávali koření pomocí čichu a postavičky zvířátek jsme rozeznávali pouze hmatem. A co sluch? Ano i ten jsme si procvičili a to nejen interaktivní poslechovou hrou na tabuli, ale také společně s kamarády hrou na ,,Kukačku“ nebo hrou ,,Pojď za mnou“, ve které se děti snažili poslepu dojít ke kamarádovi volající jejich jméno.

Bezpečnost a první pomoc