Země Česká domov můj!

Země Česká domov můj! Z každé strany náš český národ, může mávat sousedům.

V tomto týdnu jsme navázali od tématu naše město k tématu novému s názvem: „Naše Česká země.

Dětem jsme přiblížily, co všechno se může skrývat pod názvem: Česká republika. Společně jsme si vysvětlili, co všechno je pro naši zem významné, zajímavé i důležité a co společně tvoří to naše Česko. Děti měli možnost prohlédnout si globus, mapy i typický tvar naši země a hledat její konec, který lemují hranice. Řekli jsme si, proč každá země hranice má, a že je také možné je překročit. Dětem jsme položily záludné otázky k zamyšlení, a následně jsme vedli společné rozhovy a diskuse. Jsou hranice venku vidět, tak jako na mapě? Jak hranice země vypadají a jak poznáme, že už nejsme v naší zemi, ale že jsme v zahraničí? Můžou lidé vstopit do cizích zemi jenom tak, nebo musí mít od někoho dovolení/povolení? Je potřeba mít u sebe něco důležitého, aby nás do cizí země vpustili? A pustí nás potom také i zpět?

Jakým jazykem se v jiných zemích mluví a jak zní pozdrav „dobré ráno“ nebo české jméno „Jan“ ve světě? V tom nam pomohl google překladač s využitím zvukovych nahrávek. Slyšené zahraniční jazyky děti následně zkoušely přiřazovat k názvům světových zemí. Děti měly možnosti prohlédnout si vlajky našich sousedních zemí a dle zájmu si je zkusit namalovat spolu s vlajkou českou. Formou her jsme si zkoušeli vše správně pojmenovat a zapamatovat, děti stavěly hranice z kostek, města, země, zkoumaly knihy, obrázky k tématu, v závěru si vyzkoušely porovnavat nápisy a písmo z jiných zemí. Společně jsme si ukazovali, jak vypadá abeceda v Řecku, Rusku, Arabských zemích, Německu, a jak může vypadat stejný nápis psaný jiným písmem v ruzných zemích.

Během týdne jsme také seznamily děti se jménem našeho hlavního města, řekli si pár zajímavosti, vysvětlili si význam slova historie a tradice, prohlíželi si knihu s fotografiemi Prahy, dozvídali se o zajímavostech České republiky pomocí Albi tužky, malovali jsme nebo si zkoušeli opis slov a názvu jmen našich nejbližších zemí.

O Česku jsme si také řekli, že republiku tvoří spousta lesů, kopců, řek, měst a vesnic a o některých můžeme slyšet v českých písních, které jsme si poslechli nebo zazpívali. Děti rády vzpomínali, která města nebo země v zahraničí už navštívili a sdělovaly si vzájemně, co zajímavém k tématu ještě ví.

Závěr týdne byl pro děti plný zábavy. V dopolednich hodinách školku navštívili sokolníci s ukázkou dravého ptactva a velmi zajímavým výkladem doplněn živými úkazkami třinácti druhy dravců.

Odpoledne jsme si všichni měli možnost užít na školkové zahradě, během akce pasování školáků a následnou pirátskou slavností, která se moc povedla. Věříme, že jste si ji také užili, stejně dobře jako my. Ještě jednou, bychom rady moc poděkovaly všem rodičům za pomoc s občerstvením i těm, kteří přispěli dobrovolným darem či jinak. Jste opravdu báječní a my si toho všichni velmi ceníme. Děkujeme.