Třída Chobotničky

Třída Chobotničky je speciální třída pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností.

Děti do naší třídy doporučují lékaři z oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Třída se naplňuje maximálně do počtu 14 dětí. Věkové složení dětí je většinou 3 – 6 let. Součástí třídy je pracovna ortoptické sestry (zaměstnankyně FNO), kam děti denně dochází na oční cvičení. Pleoptické i ortoptické přístroje napomáhají léčbě očních vad.

Paní učitelky Kateřina Mikešová a Tereza Goliášová mají kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Nabízejí dětem pestré hry a činnosti, a také pleoptická cvičení – vypichování a vykreslování obrázků, obtahování, vytrhávání, stříhání… Do týmu Chobotniček se také patří Iveta Koníčková, díky které je jednodušší dětem zajistit individuální přístup v oblasti rozvíjení zrakového vnímání, zrakové ostrosti či jazykových dovedností.