Rozvíjení čtenářské gramotnosti v MŠ

Věděli jste, že projekt Krestovský triangl podpořilo město částkou 300 000 Kč pro rok 2022, aby projekt, kterým rozvíjíme přírodovědecké, technické, ale i čtenářské gramotnosti mohl navázat na úspěšný ročníkpřed ním?

Práce s knihou je v mateřské škole denním rituálem, kdy paní učitelky dětem každý den předčítájí v odpolední chvilce pohádkové příběhy na pokračování. Ale s knihou pracují během dne i děti, a my jim v jejich cestě za poznáním, rádi pomáháme.

S dětmi z Mořského koníka, jsme knihám věnovali celé téma, abychom jim během března – měsíce knih, přiblížili význam knihy pro člověka co nejblíže.

Při poslechu knižních příběhů děti získaly spoustu nového poznání. Seznamily se významem slov, které často neslychají nebo je slyší poprvé, protože se už téměř nepoužívají. Snaží se příběhům porozumět a následně jej převyprávět a zachovat časovou posloupnost. Děti se také učí naslouchat, soustředit se na text, rozvíjí si fantazii, dokáží domýšlet konec, a také to, jak s knihou zacházet, aby se nepoškodila.

Děti se seznámily hravou formou s historií vzniku knihy a písma, dozvěděli se jak se knihy vážou, jak se vyrábí papír, co je to knihtisk, a také to, že se dříve knihy psaly ručně.

Seznamily se s druhy knih, a novými pojmy jako: autor, ilustrátor, vydavatelství, korektor, překladatel, knihovnice, knihovna i knihkupectví.

Vyzkoušely si psaní na psacím stroji, vyrobili si vlastní knihu, od desek po jednotlivé stránky i s vlastní ilustrací.

S knihou jsme cvičili a hráli několik her.

Urovnali jsme knihy ve třídě, zahráli si na knihovnu a děti si vyrobily čtenářské průkazy. Měly také možnost si zapůjčit knihy z MŠ domů.

O knihách jsme vedli rozhovory, hledali jsme podle instrukcí správnou knihu, popisovali si příběhy z přečtených pohádek a děti měly možnost přinést si do školky svoji oblíbenou knihu z domova, popsat a ukázat ji ostatním dětem.

K dispozici byly dětem i mluvené Albi knihy, encyklopedie, leporela, obrázkové knihy, či zpěvníky. Děti si podle předlohy zkoušeli opis slov, hledání a přiřazování dřevěných písmen. Slova jsme společně vytleskávali, zkoumali, zaměňovali nebo hledali slova podobná nebo protikladná ve významu.

S dětmi jsme vyzkoušeli dramatizaci pohádky: O veliké řepe, kterou jsme společně četli, poté nacvičili, abychom ji mohli zahrát kamarádům z jiných tříd. Pohádka se dětem natolik líbila a povedla, že jsme uspořádali další představení, na které jsme pozvali naši sousední MŠ Mjr. Nováka. Dětem zasloužený potlesk opravdu patřil. Byli opravdu bezvadní!

Více o projektu naleznete na tomto odkazu:

https://iherrmanna.zskrestova.cz/krestovsky-triangl-iii-rozvijeni-prirodovedne-technicke-a-ctenarske-gramotnosti-ms/