Půjdem spolu do pohádky, za chviličku budeme zpátky.

„Půjdem spolu do pohádky,

za chviličku budeme zpátky!

Čertíci a bludičky, hrají spolu kuličky.

Bum, bác, ble, ble, ble, která pohádka to je?

Bum, bác, ble, ble, ble, která že to je?“

(píseň s pohybem)

Týden plný pohádek si užili děti v Mořském koníčkovi. Povídali jsme si o klasických pohádkách, trénovali jsme divadelní představení s pohádkou o Veliké řepě a Červené Karkulce.

Děti si měly možnost zahrát loutkové divadlo, divadlo s maňásky, a také se sami na chvíli stát herci. Ve čtvrtek si pohádku užily jako diváci, při shlédnutí představení: Odvanácti měsíčkách, hranou dětmi ze třídy Delfinek.

Celý týden jsme zakončili karnevalem plným krásných masek a spoustou zábavy.