Podzim u Chobotniček

Tento týden byl u Chobotniček velmi pestrý. Kromě pokračování v podzimním tématu z minulého týdne jsme totiž zvládli ještě spoustu dalších věcí. Přesvědčte se sami!

Podzimu jsme se věnovali především během ranního úkolu, který na vás jako obvykle čekal v šatně dětí, a na našich vycházkách. Zkoumali jsme, kterým stromům se už zbarvilo listí, a pokoušeli jsme se pojmenovat všechny odstíny barev, které jsme na nich mohli pozorovat. Seznámili jsme se také s názvy některých stromů a učili jsme se je poznávat. Sbírali jsme kaštany a žaludy a pozorovali, jak umí nažky javoru krásně létat a točit se. Snažili jsme se také vypátrat nějaký ořešák, abychom si nasbírali vlašské oříšky ve skořápce na naši akci Putování za veverkou, která nás zanedlouho čeká. Nebyli jsme ale úspěšní – nikde nic. Kdyby se vám na procházce s dětmi vedlo lépe, budeme moc rádi, když nám svůj úlovek přinesete do školky!

Kromě toho jsme intenzivně pracovali a spolupracovali na výrobě velkých obrázků – plakátů našich koutků, ve kterých si ve třídě hrajeme a pracujeme. Děti se pokoušely dostat své představy na papír, trénovaly koordinaci oka a ruky při opisu názvů jednotlivých koutků a připomněly si práci s vodovými barvami, voskovými pastelkami i suchým pastelem. Plakáty jsou hotové a od příštího týdne můžou začít zdobit naši třídu!

Velký kus práce jsme také udělali na pedagogické diagnostice. Abychom věděly, které dovednosti již děti zvládají bez problémů a v čem je potřeba je podpořit, připravily jsme si pro ně zábavné úkoly například z oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, smyslového vnímání, předmatematických představ a podobně. Dětem se úkoly dařily na jedničku a mohou na sebe proto být náležitě hrdé! Koneckonců, hrdost je ctnost, se kterou jsme se v rámci práce s projektem „Výchova ke ctnostem“ seznámili právě v tomto týdnu.

Z pohybových aktivit děti jednoznačně nejvíce bavilo řádění na kolech a odrážedlech na školní zahradě a také zdolávání překážkové dráhy, kterou si samy postavily z papírových cihel.

V pátek jsme v ranním kruhu uspořádali velký brainstorming: děti přemýšlely a navrhovaly, o kterých tématech by si rády povídaly v příštích týdnech. O všech návrzích jsme pak spravedlivě hlasovali a zvolili vítěze – téma příštího týdne je tak stanoveno čistě dle přání dětí. A které že vyhrálo? Nechejte se překvapit! 🙂