Od města k vesnici

Od města k vesnici
od města k městu
maluji silnici,
maluji cestu.

Další týden je za námi a my bychom Vám rády představily několik zážitků, které jsme si s dětmi zažily a hlavně užily. Hned na začátku – v pondělí nás navštívila lektorka z galerie PLATO, která si pro děti připravila program pro rozvoj fantazie. Hned další den některé děti navštívily poslední plavání. Tímto bych chtěla připomenout druhé skupině, že začíná „dubnové“ plavání. Další informace o plavání naleznete na letáčku. (web, fb, nástěnka v MŠ)

Jenže? To není všechno! Čekala nás žlutá výzva a zkoušky – zpívání se ZUŠ dr. Leoše Janáčka s pěkným vystoupením na Střední škole technické a dopravní, kde jste mohli některé děti zahlédnout.

Ve volných chvílích jsme se bavili o našem městě. Děti už ví, že se jmenuje Ostrava a jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí. Řekli jsme si, jaké budovy by mělo mít město a taky důvod proč. Ve skupinách si každý zkusil postavit své město pomocí mapových značek, které už všichni známe a umíme je pojmenovat. To vše jsme si ukázali pomocí Malé technické univerzity – Stavitel města. A protože tvoření nás baví, tak si některé děti již vystřihly a slepily papírové velkoměsto, které můžete vidět na fotografii. V dalším týdnu si budeme povídat ještě o městě a dopravě. Přejeme pěkný víkend.