Na svatého Martina krajina už usíná

S dětmi jsme si v uplynulých dnech povídali o počasí, přechodu z podzimu do zimy a změnách v přírodě. Zamysleli jsme se třeba nad otázkou „Co by se stalo, kdyby nespadly listy ze stromu?“ „Jaké
další znaky podzimu znáte?“ Nebo při vycházce po Hrabové jsme společně hledali odpověď na otázku „Co všechno vítr způsobil?“ Cestou na nové cvičící hřiště jsme našli i hnízdo černé veverky, kterou teď chodíme pravidelně pozorovat, jak si chystá zásoby na zimu.

Hodně jsme si vyprávěli o lese a stromech. Poznávali rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem a pojmenovávali jejich plody. Děti malovaly metodou obtisků stromy a společně pak celý les. U toho si prozpěvovaly „Já do lesa nepojedu.“

K podzimu patří draci a tak jsme vyráběli a zdobili draky z papíru, zpívali s nimi a vyzdobili jsme si šatnu i třídu. Bádali jsme a objevovali příčinu proč drak letí a co k tomu potřebuje. Úloha rovnováhy a těžiště.

Užili jsme si Dračí hrátky – grafomotorická hra „Jak létá drak?“ záznam letu draka tužkou.
Hra „Není drak jako drak“ pohádky, jazykové hry, hádanky s využitím logopedického zrcadla.

A protože ve stejný čas tak jako loni, Martin zase nepřijel na bílém koni, museli jsme si sníh vyrobit a pozvat si na ten slavný den do školky aspoň ledního medvěda.