Chobotničky hrají divadlo 🎭

V chobotničkách se pilně nacvičovalo. Hercům byly rozdány texty, hudebníkům noty a cvičilo se a cvičilo. Společně jsem vybrali pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČCÍCH. Protože zkoušení pohádky bylo náročnější z důvodu nemocnosti dětí, tak se nám příprava malinko protáhla. Nakonec jsme zdárně a s úsměvem divadlo dokončili.

Děti byly úžasné a skvělé. Postupně zaskakovaly za své kamarády, ale nakonec vše dobře dopadlo a pohádka se zdárně odehrála. Aby pohádka udělala radost i někomu jinému než dětem a paním učitelkám z chobotniček, tak jsme připravili lavičky a židle a pozvali na generálku všechny děti ze školky. Pohádka se povadla a herci byly odměněny velkým potleskem a šampaňským na oslavu. Všechny děti doslaly obrovskou pochvalu a velké objetí.

Pohodlně se usaďte a pohádka může zažít. Pěknou zábavu přejí CHOBOTNIČKY