Téma na přání: Srdíčkový týden

Tento týden děti měly možnost si samy vybrat téma, kterému se budeme věnovat. Nápadů bylo mnoho, ale odhlasovalo se téma srdíčka – srdíčkový týden. Společně jsme si povídali o tom, co to znamená mít někoho rád. Jak si vzájemně pomáhat.

V koutku kostky měl za úkol si každý vytvořit podle své fantazie své vlastní srdíčko. Srdíčko mohlo být vytvořeno z kostiček lega, různých dřívek, magnetické stavebnice nebo jen z klasických dřevěných kostek. V koutku domácnost si děti zahrály na švadlenky. Pomocí umělohmotné jehly provlékly srdíčko bavlnkou, kterou si samy navlékly. Pro přípravu k zápisu, byly zařazeny také pracovní listy. Děti si procvičovaly uspořádání prvků, porovnávání a řazení dle různých kritérií.

Zařadili jsem také malované čtení, kde jsme procvičovaly slovní zásobu a vyjadřovací schopností děti. Vyprávění jsem spojili s oromotorikou, kdy jsme prováděly nejrůznější logopedické cvičení.

Celý týden jsme se s dětmi připravovaly na vystoupení pro ostatní děti. Byly připraveny kostýmy, kulisy, které jsme si s dětmi sami vytvořili.