Vyletěl si pyšný drak

Celý týden probíhal ve stejném tématu jako ten minulý. Minule nás navštívili draci z pohádky a tento týden jsme si přivolali draky z oblohy.

Vyletěl si pyšný drak,

vyletěl si do oblak.

z vysoka se dívá na svět strašil by a neví jak.

Celý týden nás doprovázela tato písnička s veselým drakem. Děti měly v našem koutku HUDBA možnost si písničku zahrát podle barevného označení – puntíků. Děti se tak proměnily v úplné virtuózy.

Pohybová pleoptika byla zařazena do koutku SPORT, tento týden jsme se zaměřili na procvičení kotoulů.

Jemnou motoriku, soustředěnost si děti procvičovaly při navlékání korálků na ocásek draka podle zadaného zaznačeného počtu – buď čísla nebo puntíků. Tato činnost děti velmi bavila a rozvíjela také předmatematickou gramotnost.

Pro rozvoj zrakové představivosti byl zařazen také pracovní list k tématu a to pro procvičení správného úchop psacího náčiní.

Nakreslit velkou mašli na velký papír byl další úkol pro děti z chobotniček. Díky velkému formátu si děti uvolnily ramenní kloub a prostorovou orientaci. Oba tyto podněty jsou velmi důležité pro rozvoj dobrého psaní.

V komunitním kruhu jsme si přečetli pohádku “ O DRAKOVI, KTERÝ SE UČIL LÉTAT“ – správná reakce na otázky, povykládat, co se v příběhu odehrálo a jaké ponaučení z příběhu vyplývá, byla hlavní otázka, na kterou poté navázaly obrázky s různými druhy emocí. Děti každou emoci (štěstí, smutek, zlost, překvapení) pojmenovaly a snažily se obrázek napodobit a vysvětlit z jakého důvodu se takto dráček může cítit. Tímto tématem jsme se rozloučili s podzimem.