V kalendáři svátek máme, na zemřelé vzpomínáme…

V tomto týdnu jsme měli svátek všech zemřelých, a proto hned v pondělí vypukl ve školce Halloweenský den. Děti měly připraveny různé aktivity s Halloweenskou tématikou, jako např. hledání oka od Zombíka, prolézání pavučinou, odstrašování netopýrů pomocí česneků atp. Další popis těchto aktivit naleznete již v předchozím článku. Děti se seznámily s novými slovíčky: ghost-duch, witch-čarodějnice, pumpkin – dýně, spider – pavouk, spider web – pavoučí síť, skeleton – kostra, bones-kosti…

Celý týden pokračoval ve stejném duchu, opakovali jsme Halloweenské aktivity – skládání vývojového puzzle dýně, nácvik písně Bu bu bu bojte se! (píseň Bubáci), hra na Boomwhackery, navštívili jsme Hrabovský hřbitov, kde jsme zapálili svíčku a vzpomněli si na všechny babičky a dědečky, kteří se na nás koukají z nebíčka.

Také přišel p. trenér, na kterého se všichni vždycky moc těší. Připravil si pro děti spoustu soutěží a her s kruhy, šátky a lanem. Nejzábavnější hrou se stalo podbíhání pod lanem a „přetahovaná.“

A na závěr se děti seznámily s novým projektem „Se sokolem do života.“ Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce k pohybu. Děti dostaly sešitky, do kterých si zaznamenávají své dovednosti – tzv. který cvik už umím..? Cvičíme se zvířátky. Většina si už určitě všimla plakátku v šatně. Jakmile děti zvládnou celý okruh u daného zvířátka, tak si společně nalepíme nálepku zvířátka na plakát.