Tů, tů, tů, auto už je tu!

Pomalu jsme se z našeho města dostali i k dopravním prostředkům. Děti vyjmenovávaly dopravní prostředky, které znají a kterými již cestovaly. Společně jsme si roztřídili dopravu podle kritérií – voda, cesta, vzduch, koleje. Navštívil nás p. trenér Pavel, se kterým jsme byli cvičit poprvé venku na oploceném hřišti – děti zkoušely házet na koš, do brány, hrály rozehřívací hry a také soutěžily při štafetách s překážkami. Tímto bych také chtěla požádat všechny rodiče, aby dětem dali sportovní oblečení na ven + tenisky, aby se jim lépe sportovalo, děkujeme. V případě pěkného počasí budou děti chodit s p. trenérem vždy ven.

Dále si děti vyzkoušely napočítat správný počet knoflíků (uhlíků) na vagón podle daného čísla. Zábavnou činností se stalo vypichování špendlíkem podle linie. Podívejte se, jak se nám vedlo.