Třída Želvičky

Třída Želvičky je speciální třída pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností.

Děti do naší třídy doporučují lékaři z oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Třída se naplňuje maximálně do počtu 14 dětí. Věkové složení dětí je většinou 3 – 6 (7) let. Děti denně navštěvují ortoptickou pracovnu (zaměstnankyně FNO). Pleoptické i ortoptické přístroje napomáhají léčbě očních vad.

Paní učitelky Zuzana Gregorová a Olga Jendrišáková nabízejí dětem pestré hry a činnosti, a také pleoptická cvičení – vypichování a vykreslování obrázků, obtahování, vytrhávání, stříhání… Do týmu také patří asistentka pedagoga Kateřina Hlavatá. Díky této posile dokážeme dětem zajistit větší individuální přístup.