Třída Želvičky

Třída Želvičky je speciální třída pro děti s poruchou vizuálně percepčních dovedností.

Děti do naší třídy doporučují lékaři z oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Třída se naplňuje maximálně do počtu 14 dětí. Věkové složení dětí je většinou 3 – 6 (7) let. Součástí třídy je pracovna ortoptické sestry (zaměstnankyně FNO), kam děti denně dochází na oční cvičení. Pleoptické i ortoptické přístroje napomáhají léčbě očních vad.

Paní učitelky Zuzana Gregorová a Iveta Koníčková nabízejí dětem pestré hry a činnosti, a také pleoptická cvičení – vypichování a vykreslování obrázků, obtahování, vytrhávání, stříhání… Do týmu také od září přibyla asistentka pedagoga Jana Horáková. Díky této posile dokážeme dětem zajistit větší individuální přístup.