Těšíme se na Velikonoce

Jak jsme se v Chobotničce připravovali na svátky jara? Zpívali jsme jarní písničky, recitovali básničky, vyprávěli si o velikonočních tradicích a také pracovní listy pro procvičení grafomotorických prvků byly plné kraslic a kuřátek. Vyrazili jsme také na náměstí Ostrava-Jih a kochali se velikonoční výzdobou a vyzdobili školkový plot jarními obrázky.

Ale ze všeho nejvíce jsme tvořili. Dopoledne s paními učitelkami a jeden den také odpoledne s rodiči, prarodiči i sourozenci. Barvy, nůžky, pastelky, lepidla, dřevo, papír i vrbové větvičky, to všechno u nás bylo jako doma. Dětem se tvoření dařilo, a mohly si tak na konci týdne odnést všechny své jarní výrobky domů a použít je k vytvoření té správné velikonoční výzdoby i atmosféry. 🐣🐰