Meditační zahrada na Krestovce pro všechny – projekt H1

Rádi bychom zpřístupnili další část pozemku základní školy veřejnosti v podobě meditační zahrady s příjemným posezením v záplavě kvetoucích stromů, keřů a květin. Rozsáhlé travnaté plochy využijeme k cvičení jógy, meditaci a dalším aktivitám pod širým nebem napříč všemi generacemi.

Části projektu: 1. pergola pro piknik a mezigenerační učení, 2. dřevěná posezení, lehátka a polštáře, 3. meditační zóna pro cvičení na trávě, 3. přístupový chodník, 4. nádrž pro sběr dešťové vody, 5. javorárium z japonských javorů, 6. bambusárium, 7. záhony: jedlý, čichový, hmatový, našich babiček a dědečků, s cibulovinami a trvalkový, 8. botanické označení cedulkami, 9. okrasné stromy, keře, nášlapný mech a květiny

Cílem této meditační zahrady je vytváření mezigeneračních projektů jako společné zahradničení, poznávání různých druhů rostlin všemi smysly, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s dětmi.

Nový projekt bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými. Jeho velkým přínosem bude mezigenerační vzdělávání, vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.

Tímto projektem máme zájem podpořit komunitní život v obvodu Hrabůvka.

Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračních projektů a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti.

Meditační zahrada bude otevřená pro veřejnost každý den od dubna po listopad: PO-PÁ 16-19 hodin, SO a NE od 9-19 hodin.

☑ HLASUJTE S NÁMI od 24.10.2022 na www.nasjih.cz

🔵 Jak se vyvíjí náš úspěšný projekt Mezigenerační hřiště pro všechny z roku 2020?
Byl otevřen v květnu 2022 a hlídané hřiště je přístupné široké veřejnosti.

🔵 Jak se vyvíjí náš úspěšný projekt Relax na Krestovce pro všechny z roku 2021?
Bude otevřen v dubnu 2023. Hlídané hřiště bude přístupné široké veřejnosti.

Text, foto a plakát: V. Rymiecová.

Krestovský triangl III. – rozvíjení přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000 Kč projekt naší mateřské školy Triangl III. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2022.

Projekt je pokračováním projektu Triangl II.

Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a vědění, podporovat dětskou zvědavost. Badatelskou, pěstitelskou, pozorovací, pracovní činností se dopracovat k odpovědím na otázky „… a proč…“ Rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti máme zájem podpořit pomocí těchto aktivit:

a) Práce s nadanými napříč programem MŠ:

řešení složitější a nadstavbové problematiky obohacením výuky: třízení informací, prezentace, pracovní listy, výukové programy v tabletech, iPady, interaktivní tabule, laboratorní soupravy, stavebnice, cílem je zvýšení zájmu o přírodní vědy, podchycení talentů, individuální přístup, důraz na praktické dovednosti a badatelsky orientovanou výuku.

b) Práce přírodovědného klubu

Děti budou provádět drobné pokusy, přesné vážení, odměřování, práci s mikroskopem, práce v terénu, badatelskou činnost, pokusy, budou se účastnit exkurzí, spolupracovat s odborníky. Navštíví technicky zajímavá místa, budou spolupracovat se ZOO, hvězdárnou a dalšími pracovišti, které se zabývají vědou.

Aktivity pro klub malého přírodovědce i obohacování výuky

Nově se v programu budeme věnovat rozvoji předmatematických dovedností – rozvoji logiky, kombinatoriky, tvořivosti a prostorové představivosti. Hradit budeme z tohoto projektu víceúrovňové logické hry, hlavolamy, tangramy, geomag, polydron, rébusy, šifry, pomůcky pro rozvoj prostorové představivosti, stavebnici geomax apod.

Rozvoj čtenářské gramotnosti – cílem bude nadále rozvíjet jazykový talent: práce s knihou, interpretace obrázků, soustředění se na čtený text, umění naslouchat, interpretace textu, odhad pokračování – rozvoj fantazie, sdílené knihovničky v každé třídě – knihy dětí ke sdílení a půjčování ostatními dětmi, kouzelná tužka ALBI a encyklopedie, glóbusy ALBI s kouzelnou tužkou.

Pěstování rostlin – příprava substrátů, poznávání druhů, seznámení se s klimatickými potřebami, základy ekologie, globální oteplování, záchrana před škůdci. Nově v MŠ pěstování exotických rostlin: eukalyptus, ananasovník, olivovník, banánovník, citrusy. Pomocí badatelských aktivit zjistit využití pro člověka: sušení ovoce, výroba mýdla, exotických džemů, vonných esencí

Poznávání a zkoumání ptáků – poznávání ptáků, interaktivní program s ornitologem, pozorování ptáků triedrem na Hlučínsku, výroba krmítka, digitální krmítko – čidlo s napojením na interaktivní tabuli, výroba krmení, ohrožené druhy ptactva, ochrana, stěhování

Vesmír – astronomie a pozorování Vesmíru dalekohledem, sledování Měsíce, planet a jejich měsíců, deep sky objektů (mlhovin, galaxií, hvězdokup), vybavení pro sledování bude zakoupeno z talentu ZŠ. Z talentu MŠ bychom rádi nakoupili pomůcky pro lepší pochopení Vesmíru jako nafukovací planety, planety na magnetech, tellurium apod.

Finanční částkou podpoříme vzdělávání pedagogů: knihy, semináře a konference. Realizace všech klíčových aktivit bude probíhat jak v klubu, tak obohacením výuky v MŠ, formou projektových dnů, workshopů, ve spolupráci s DOV, MTU, odborníky z řad rodičů a firem. Udržitelnost našeho projektu: Problematice podpory nadání se věnujeme už třetím rokem, stala se běžnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu. Projekt zachovává vzájemnou kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělávání. Dobrou praxi šíříme sdílením našich prezentací na veřejnosti a spoluprací s dalšími mateřskými a základními školami a s dalšími subjekty, které se zabývají vědou a rozvojem talentu.

Text a plakát: V. Rymiecová

Relax zóna na Krestovce pro všechny – projekt H3

Rádi bychom zpřístupnili další část pozemku základní školy veřejnosti v podobě relaxační zóny s příjemným posezením v záplavě kvetoucích stromů, keřů a květin. Rozsáhlé travnaté plochy využijeme k cvičení jógy a dalším aktivitám pod širým nebem napříč všemi generacemi.

Cílem tohoto hřiště a relaxační zóny je vytváření mezigeneračních projektů jako společné sportování, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s dětmi. Nový projekt bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými a jeho velkým přínosem bude mezigenerační vzdělávání a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.

Tímto projektem máme zájem o probuzení komunitního života v obvodu Hrabůvka. Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračních projektů a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti.

Relaxační zóna bude otevřená pro veřejnost každý den od dubna po listopad: PO – PÁ 16 -19 hodin, SO a NE 9 – 19 hodin.

RELAX ZÓNA NA KRESTOVCE PRO VŠECHNY – PROJEKT H3

Části projektu: 1. 6x posezení se zastíněním, 2. popínavé rostliny na plot 150 m, 3. relaxační zóna pro cvičení na trávě, 3. nový chodník, 4. nádrž pro sběr dešťové vody, 5. okrasné stromy, keře a květiny.

Umístěni: pozemek u ZŠ Krestova. Částka: 2,5 milionu korun. Financování: z participativního rozpočtu bude rozděleno letos 10 000 000 Kč na projekty, k jejichž výběru můžete přispět svým hlasem.

HLASUJTE S NÁMI od 25. 10. do 7. 11. 2021 na www.nasjih.cz.

Jak se vyvíjí náš úspěšný projekt Mezigenerační hřiště z roku 2020?

Vyrábí se jednotlivé prvky projektu a celé hřiště se bude tvořit na pozemku ZŠ Krestova dle podmínek počasí v prosinci 2021 nebo na jaře 2022. Hlídané hřiště bude přístupné široké veřejnosti stejně jako výše soutěžící projekt.

Text a foto: V. Rymiecová.

Škola pro život II. – dotace pro výuku anglického jazyka metodou CLIL

Z rozpočtu statutárního města Ostravy se nám podařilo získat dotaci 250 000 Kč na realizaci projektu Škola pro život II., který je v souladu s Programem na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022.

V rámci tohoto projektu můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, nově v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy.

Podmínkou projektu bylo dosažené certifikované vzdělání u učitelů v anglickém jazyce pro MŠ v úrovni B1 a pro ZŠ v úrovni B2 a výše.

Z projektu zakoupíme také moderní pomůcky a knížky, které dětem a žákům usnadní a zatraktivní výuku anglického jazyka.

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí a ne v uměle vytvořených situacích.

Text: V. Rymiecová

Krestovský triangl II.

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 400 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl II. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Projekt je pokračováním dvou projektů školy (technického talentu Krestovský triangl a Systematická podpora nadání) s aktivitami od MŠ po ZŠ s návaznou složitostí.

🎯 Cíle našeho projektu KRESTOVSKÝ TRIANGL II.

 • rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
 • prostřednictvím výukových programů a praktických aktivit rozvíjet logické myšlení, kreativitu a tvořivost
 • vzbudit zájem o tvůrčí a badatelskou činnost
 • odbourat předsudky, že věda se naučit nedá
 • získat důvěru v technické a přírodovědné předměty
 • zachovávat kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělání
 • systematická podpora nadání v předškolním a základním vzdělávání obohacením výuky v předmětech biologie, IT, fyzika, matematika a chemie
 • identifikace nadání
 • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
 • spolupráce s odborníky a vyššími stupni vzdělávání
 • podpora a péče o rozvoj nadaných žáků přímo ve výuce a v klubech pro nadané žáky

Oblasti, jejichž aktivity jsou nabízeny dětem a žákům za účelem rozvoje jejich technické, přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti

1️⃣ Technická gramotnost aneb stavím, stavíš, stavíme

 • manuální dovednosti – dílenské dovednosti (smirkování, šroubování, vrtání, zatloukání hřebíků, řezání…), program ve Světě techniky Malý řemeslník
 • konstruování  – dle fantazie dětí i podle konstrukčních plánů

Malá technická univerzita v mateřské škole logo Malé technické univerzity

 • Stavitel města – jaké budovy najdeme ve městě, čtení z map, tvorba map
 • Malý architekt – jaké místnosti se nacházejí v domě, stavba základů domu podle technického výkresu
 • Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvody elektřiny, vody a odpadů
 • Malý projektant – volné pokračování o rozvodech elektřiny, vodovodu a kanalizace
 • Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
 • Stavitel mostů – stabilita, pilíře, stavba Karlova mostu
 • Malý zpracovatel odpadů – stavba skládky včetně odvětrávání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci
 • Malý energetik – k čemu nám je elektřiny, co se děje, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny
 • Malý vodohospodář – jak funguje čistička odpadních vod, co je to filtr a filtrace, jak probíhá čištění odpadní vody a její návrat do přírody
 • Malý archeolog – kdo to je a jak pracuje, proč jsou jeho nálezy tak cenné
 • Malý ropař – k čemu potřebujeme ropu a co z ní vyrábíme, jaké je cesta ropy ze země až ke konečné spotřebě
 • Malý plynař – co se stane s vytěženým plynem, cesta plynu až do našich domovů
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Mal%C3%A1-technick%C3%A1-univerzita-plak%C3%A1t-1024x768.jpg.

2️⃣ Přírodovědná gramotnost aneb bádáme, tvoříme, experimentujeme v laboratoři i v terénu

 • příroda kolem nás: poznávání květin a stromů
 • sledování života a hmyzu: včel, motýlů a mravenců
 • drobné pokusy: odměřování a vážení
 • první seznámení s technikou: práce s interaktivní tabulí

3️⃣Fyzika-astronomie

Pozorování vesmíru dalekohledem: sledování Měsíce, planet a jejich měsíců, deep sky objektů (mlhovin, galaxií, hvězdokup). Pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, včetně rodičů.

4️⃣ Matematická gramotnost

Rozvoj matematického talentu v MŠ a obou stupních ZŠ, diferencovaná výuka, didaktické pomůcky pro rozvoj logického a kombinatorického myšlení, prostorové představivosti, matematického uvažování a matematické argumentace (hlavolamy, puzzles, stavebnice GEOMAG, deskové hry)

5️⃣ Čtenářská gramotnost

 • práce s knihou, interpretace obrázků, tvoření příběhů pomocí obrázků, umění naslouchat čtenému textu, interpretace textu,  obrázkové čtení, odhad pokračování, rozvoj fantazie, dramatizace textu
 • sdílené knihovničky

Text a plakát: V. Rymiecová.

Volnočasové aktivity v MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA

MŠ I. Herrmanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními vadami. Počet dětí ve školce je 77.

Realizací projektu obohatíme zejména zájmové vzdělávání dětí, zvýšíme kompetence v rukodělných činnostech, ukážeme dětem i rodičům, že pravidelné sportování a pohyb je normální součástí života, zaktivizujeme rodiče ke společné interakci s dětmi, společnému a hlavně aktivnímu trávení volného času.

Obsah projektu

 • tvůrčí dílny s rodiči a dětmi
 • vánoční a velikonoční jarmarky
 • dětský den
 • soubor pohybových aktivit Cvičme denně, cvičme rádi, každé deko navíc vadí
 • interaktivní programy pro děti např. Brambůrka, Kaštanohrátky
 • speciální interaktivní programy pro děti s očními vadami

Text: V. Rymiecová.

Naše Mezigenerační hřiště uspělo!

Děkujeme všem, kdo dali svůj hlas našemu projektu Mezigenerační hřiště. Výsledky hlasování najdete zde.

učebna

Erasmus+

Naše žádost o grant Erasmus+ byla úspěšná. Obdrželi jsme 684 320 Kč na další vzdělávání našich pedagogů v zahraniční kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu a Velké Británie.

Základní škola a mateřská škola Krestova, Krestova 36A, příspěvková organizace je tvořena základní školou s 1. a 2. stupněm a mateřskou školou, která je tvořena dvěma speciálními odděleními pro děti s vadami zraku a dvěma běžnými odděleními. Obě školy se nachází v obvodu Ostrava – Hrabůvka, ve kterém se vyskytují často děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem základní a mateřské školy je být školou pro všechny děti, což vyžaduje co nejefektivnější zapojení dětí nejenom s poruchami učení, ale také dětí talentovaných. Potřebou našeho projektu „Škola pro život“ je připravit děti co nejlépe pro jejich budoucnost, aby se dokázaly správně adaptovat na rychlé změny společnosti a na rozvoj digitálního průmyslu etapy 4.0.

V mateřské škole jsme od září letošního školního roku zavedli výuku anglického jazyka s metodou Jolly Phonics a metodou CLIL. Nyní máme zájem uspokojit poptávku rodičů a otevřít od září 2020 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a zavést výuku metodou CLIL napříč všemi ročníky na základní škole. Školní vzdělávací program proto počítá s vysokým stupněm integrace anglického jazyka do ostatních předmětů metodou CLIL a co nejefektivnější výukou anglického jazyka

Hlavními cíli projektu „Škola pro život“ jsou co největší integrace anglického jazyka do nejazykových předmětů metodou CLIL, zvýšení a prohloubení jazykových a komunikačních kompetencí, přijetí role učitele 21. století, inkluze žáků, implementace inovativních zdrojů a metod do výuky, rozvíjení digitálních kompetencí, zlepšení užitečného, bezpečného a efektivního využívání ICT a zvýšení manažerských kompetencí s cílem zlepšování firemní kultury organizace. Jedním z hlavních produktů našeho projektu bude elektronická učebnice a metodická příručka pro výuku anglického jazyka a nejazykových předmětů v anglickém jazyce, která vznikne na základě inspirace z mobilit, do které implementujeme nově získané inovativní metody a zdroje, kterých je na našem trhu velký nedostatek. Elektronickou učebnici a metodickou příručku budeme šířit v digitální editovatelné podobě na veřejně sdílených webech a poskytneme ji jiným školám, školkám a studentům pedagogické fakulty.

Projektu se zúčastní vedení mateřské a základní školy, které představuje učitele MŠ a dva pedagogy 1. stupně, jejichž cílem je zlepšit firemní kulturu organizace, zavedení metody CLIL a co nejefektivnější inkluze s vizí otevřenosti školy pro všechny děti. Ještě s dalším účastníkem mobility za 1. stupeň vytvářejí základnu pro výuku angličtiny u nejmladších dětí. Další tři pedagogové vyučují na druhém stupni a jejich cílem je zatraktivnění výuky anglického jazyka a zavedení metody CLIL v zeměpisu a informatice. Všichni učitelé mají zájem přijmout roli učitele 21. století, zlepšit se v užívání ICT technologií a získat inovativní metody a zdroje, které implementují do výuky.

Hlavními kritérii pro výběr učitelů a jejich náhradníků byla dostatečná jazyková vybavenost, schopnost implementovat inovativní metody a zdroje do výuky a připravenost šířit inovativní metody a evropské myšlenky svým kolegům, studentům, rodičům, dalším učitelům a široké veřejnosti. Ředitelka mateřské školy a základní školy, pedagog 1. stupně je současně i projektovým manažerem, který bude po celou dobu trvání koordinovat projekt mezi učiteli, vedením školy, zahraničními subjekty a národní agenturou.

Hlavními kritérii pro výběr učitelů a jejich náhradníků byla dostatečná jazyková vybavenost a schopnost implementovat inovativní metody a zdroje do výuky. Ředitelka mateřské školy a základní školy, pedagog 1. stupně je současně i projektovým manažerem, který bude po celou dobu trvání koordinovat projekt mezi učiteli, vedením školy, zahraničními subjekty a národní agenturou.

Celkem budeme organizovat 9 mobilit: kurz ICT and Collaborative Creativity towards the Classroom of 21. Century, Job shadowing, kurz Structured Education visit to schools in Island, kurz Structured Education visit to schools in Finland, kurz Essential digital technology in the classroom, kurz Creativity and motivation in the classroom with teacher language development, kurz CLIL teacher training course s metodikou pro výuku zeměpisu, kurz Classroom management and audio-visual projects: practicing new teaching skills, kurz Web solutions and ICT in the classroom: innovative tools to facilitate students learning, collaboration and creativity.

Text: V. Rymiecová

přírodní zahrada

Přírodní zahrada

Dne 10. 2. 2020 jsme podali projekt Přírodní zahrada, který byl schválen s dotací 590 tisíc Kč.

Pobyt venku rozvíjí u dětí kreativitu, psychomotorické schopnosti, pohybové dovednosti, má výborný vliv na koncentraci, předcházení psychickým poruchám, přispívá k nižší nemocnosti dětí a rychlejšímu uzdravování.

Předmětem projektu je úprava školního pozemku ZŠ Krestova v Ostravě-Hrabůvce a doplnění o přírodní prvky, které by dětem poskytovaly prostor, ve kterém by mohly vnímat přírodu všemi smysly, kde by získaly znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování.

Přírodní zahradu bude využívat také naše mateřská škola.

Bude se jednat především o vybudování expozice dřeva a dřevěného dendrofonu, motýlí louky, expozice stop lesní zvěře, expozice léčivých a aromatických bylin.

Pro přemístění výuky z prostor třídy do venkovního prostředí považujeme za nutnost vybudování výukové a klidové zóny – přístřešek z přírodního materiálu, lavice, stoly, tabule a ohniště.

Součástí projektu je také výsadba pěti listnatých stromů. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem i pedagogům zázemí pro praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Pro pedagogy bude provedeno certifikované školení.

Cíle Přírodní zahrady

Při rozhodování, jak školní zahradu vybudovat, aby byla více v souladu s přírodou, a jaké prvky do obnovy zahrnout, jsme si stanovili základní cíle:

A) Vytvořit zahradu jako multifunkční prostor s následujícími funkcemi:

 • rekreační – místo, kde děti aktivně nebo i pasivně odpočívají (využití přístřešku z přírodního materiálu a posezení k odpočinku o přestávkách, po vyučování, využití školní družinou)
 • sociální – probíhají zde interakce mezi dětmi (zahrada je místem, kde se konají setkání žáků s učiteli, žáků mezi sebou, konají se společné akce rodičů s dětmi, akce dětí i pedagogů a veřejnosti)
 • výuková – výuka všeobecných i odborných předmětů (využití expozice při výuce předmětů na I. i II. stupni (hudební výchova, přírodověda, přírodopis, matematika, dějepis, fyzika, český jazyk i literatura atd.), výchova ke vztahu k přírodě, rozvoj kreativity
 • tělocvičná – zlepšování tělesné kondice a otužování (výuka tělesné výchovy, výuka venku, prostor pro čas trávený ve školní družině)
 • pěstitelská a užitková – využití záhonů k pěstování bylinek, zeleniny, ovoce a jejich následné zpracování
 • estetická – vytvoření příjemného prostředí, kde žáci a veřejnost rádi zavítají i ve svých volných chvílích, budou se cítit spokojeně, dobrovolně budou o zahradu pečovat a udržovat ve stále pěkném stavu
 • ekologická – vytvoření vhodného prostředí/útočiště pro různé volně žijící živočichy a volně se vyskytující rostliny, recyklace bioodpadu

B) Prostřednictvím zahrady naučit děti vnímat přírodu.

Právě senzitivita je v raném školním věku nejdůležitějším nástrojem environmentální výchovy. Proto prožijeme zahradu všemi smysly.

 • chuť: ochutnávky ovoce, zeleniny, bylinek. Ukázat dětem i jedovaté rostliny – keře, pupeny
 • čich: vůně rostlin, bylinek, ovoce, zeleniny, ale také kůra dřeva, jehličí, pryskyřice
 • hmat: poznat podle hmatu ovoce, zeleninu, strom, plod, prvky živé a neživé přírody
 • zrak: určování tvarů, barev, změny, životní cykly, rozmanitost během ročních obdobích
 • sluch: poslech ptáků, hmyzu, rostlin, vodních prvků, využití přírody jako hudebních nástrojů – kameny, větve, písek

C) Co nejvíce přesunout výuku z prostředí třídy do exteriéru.

Chtěli bychom dosáhnout navýšení týdenního počtu hodin trávených na školní zahradě.

Využití zahrady v jednotlivých ročních obdobích

Jaro

 • příprava přírodní zahrady na sezónu – kontrola naučných stezek, cedulek rostlin, informačních tabulí a expozic
 • výuka ve vytvořených expozicích v závislosti na počasí a v souladu s rozvrhem školy v přírodovědných předmětech
 • využití dendrofonu při hudební výchově i při nauce o typech a vlastnostech dřev různých stromů v přírodovědných předmětech
 • využití expozice dřeva v přírodovědných předmětech, propojení s poznáváním i již vysázených stromů a s vycházkou do okolí školy
 • výsadba bylin do bylinária a zeleniny do vyvýšených záhonů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • badatelské aktivity s badatelským klubem na jednotlivých stanovištích přírodní zahrady a jejich zpracování v pergolách
 • malování a kreslení v plenéru při posezení v pergolách
 • vaření na otevřeném ohništi za splnění podmínek BOZ
 • využití bylinek z bylinária v kuchyni – výroba jídel a pomazánek v rámci předmětu Svět práce na 1. i 2. stupni a také s dětmi z mateřské školy – využití stolů a posezení v pergolách
 • výroba herbáře s popisky v pergolách – byliny a jejich využití v kuchyni, jejich účinky pro zdraví
 • využití pergol a možnosti posezení pro výuku všech předmětů – učení se v přírodě
 • projekt Motýlí den – společně s komunitou Klubem seniorů: fáze vývoje motýla, líhnutí motýlů z kukel, malování a kreslení jednotlivých fází vývoje motýla, čtení s porozuměním, využití pergol a posezení k tomuto projektu

Léto

 • výuka ve vytvořených expozicích v závislosti na počasí a v souladu s rozvrhem školy v přírodovědných předmětech
 • využití dendrofonu při hudební výchově i při nauce o typech a vlastnostech dřev různých stromů v přírodovědných předmětech
 • využití expozice dřeva v přírodovědných předmětech, propojení s poznáváním i již vysázených stromů a s vycházkou do okolí školy
 • výsadba bylin do bylinária a zeleniny do vyvýšených záhonů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • badatelské aktivity s badatelským klubem na jednotlivých stanovištích přírodní zahrady a jejich zpracování v pergolách
 • malování a kreslení v plenéru při posezení v pergolách
 • vaření na otevřeném ohništi za splnění podmínek BOZ
 • využití bylinek z bylinária v kuchyni – výroba jídel a pomazánek v rámci předmětu Svět práce na 1. i 2. stupni a také s dětmi z mateřské školy
 • výroba herbáře s popisky – byliny a jejich využití v kuchyni, jejich účinky pro zdraví, využití stolů a posezení v pergolách
 • sklizeň plodin ve vyvýšených záhonech, využití plodin při přípravě jídla v pergolách
 • využití pergol a možnosti posezení pro výuku všech předmětů – učení se v přírodě

Podzim

 • výuka ve vytvořených expozicích v závislosti na počasí a v souladu s rozvrhem školy v přírodovědných předmětech
 • využití dendrofonu při hudební výchově i při nauce o typech a vlastnostech dřev různých stromů v přírodovědných předmětech
 • využití expozice dřeva v přírodovědných předmětech, propojení s poznáváním i již vysázených stromů a s vycházkou do okolí školy
 • výsadba bylin do bylinária a zeleniny do vyvýšených záhonů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • badatelské aktivity s badatelským klubem na jednotlivých stanovištích přírodní zahrady a jejich zpracování v pergolách
 • malování a kreslení v plenéru při posezení v pergolách
 • vaření na otevřeném ohništi za splnění podmínek BOZ
 • využití bylinek z bylinária v kuchyni – výroba jídel a pomazánek v rámci předmětu Svět práce na 1. i 2. stupni a také s dětmi z mateřské školy
 • výroba herbáře s popisky – byliny a jejich využití v kuchyni, jejich účinky pro zdraví
 • sklizeň plodin ve vyvýšených záhonech, využití plodin při přípravě jídla v pergolách
 • využití pergol a možnosti posezení pro výuku všech předmětů – učení se v přírodě
 • hrabání listí a pozorování jeho rozkladu v kompostéru
 • výtvarné práce s přírodninami v pergolách, příprava na Vánoční jarmark
 • Halloween – odpolední aktivita s rodiči, s dětmi MŠ a ZŠ: dlabání dýní, soutěž o nejkrásnější dýni a rej masek
 • vaření dýňové marmelády s Klubem seniorů

Zima

 • využití expozice stop lesní zvěře při výuce ve venkovním prostředí
 • odlévání stop zvířat pomocí sádry
 • krmení zvěře, která se na naší zahradě vyskytuje – bažantů, zajíců, srnek a veverek
 • projekt Ptáci – výroba ptačích budek a krmiva pro ptáky – společně s Klubem seniorů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • kontrola venkovních expozic
 • stavění Ledových soch
 • v rámci Vánočního jarmarku využití přírodní zahrady k rozsvěcování vánočního stromu a vaření dětského ovocného punče na ohništi za zpívání vánočních koled

Text: V. Rymiecová

Krestovský triangl

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 000,- Kč projekt naší školy Krestovský triangl přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle našeho projektu KRESTOVSKÝ TRIANGL

 • rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti
 • prostřednictvím výukových programů a praktických aktivit rozvíjet logické myšlení, kreativitu a tvořivost
 • vzbudit zájem o tvůrčí a badatelskou činnost
 • odbourat předsudky, že věda se naučit nedá
 • získat důvěru v technické a přírodovědné předměty
 • zachovávat kontinuitu mezi předškolním a základním stupněm vzdělání

Oblasti, jejichž aktivity jsou nabízeny dětem a žákům za účelem rozvoje jejich technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti

Technická gramotnost

 • manuální dovednosti – dílenské dovednosti (smirkování, šroubování, vrtání, zatloukání hřebíků, řezání…), program ve Světě techniky Malý řemeslník
 • konstruování  – dle fantazie dětí i podle konstrukčních plánů

Malá technická univerzita v mateřské škole logo Malé technické univerzity

 • Stavitel města – jaké budovy najdeme ve městě, čtení z map, tvorba map
 • Malý architekt – jaké místnosti se nacházejí v domě, stavba základů domu podle technického výkresu
 • Malý inženýr – inženýrské sítě – rozvody elektřiny, vody a odpadů
 • Malý projektant – volné pokračování o rozvodech elektřiny, vodovodu a kanalizace
 • Stavitel věží – věže a výškové budovy, stavba Ještědu
 • Stavitel mostů – stabilita, pilíře, stavba Karlova mostu
 • Malý zpracovatel odpadů – stavba skládky včetně odvětrávání a izolace, povídání o odpadech a recyklaci
 • Malý energetik – k čemu nám je elektřiny, co se děje, když ji nemáme, stavba tepelné elektrárny
 • Malý vodohospodář – jak funguje čistička odpadních vod, co je to filtr a filtrace, jak probíhá čištění odpadní vody a její návrat do přírody
 • Malý archeolog – kdo to je a jak pracuje, proč jsou jeho nálezy tak cenné
 • Malý ropař – k čemu potřebujeme ropu a co z ní vyrábíme, jaké je cesta ropy ze země až ke konečné spotřebě
 • Malý plynař – co se stane s vytěženým plynem, cesta plynu až do našich domovů

Přírodovědná gramotnost v MŠ

 • příroda kolem nás: poznávání květin a stromů
 • sledování života a hmyzu: včel, motýlů a mravenců
 • drobné pokusy: odměřování a vážení
 • první seznámení s technikou: práce s interaktivní tabulí

Čtenářská gramotnost v MŠ

 • práce s knihou, interpretace obrázků, tvoření příběhů pomocí obrázků, umění naslouchat čtenému textu, interpretace textu,  obrázkové čtení, odhad pokračování, rozvoj fantazie, dramatizace textu
 • sdílené knihovničky

Text a plakát: V. Rymiecová.

Systematická podpora nadání v mateřské a základní škole Krestova

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 300 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení  Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Cíle našeho projektu SYSTEMATICKÁ PODPORA NADÁNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE KRESTOVA

 • systematická podpora nadání v předškolním a základním vzdělávání obohacením výuky v předmětech biologie, IT, fyzika, matematika a chemie
 • identifikace nadání
 • podpora vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
 • spolupráce s odborníky a vyššími stupni vzdělávání
 •  podpora a péče o rozvoj nadaných žáků přímo ve výuce a v klubech pro nadané žáky

Klíčové aktivity

 • proškolení pedagogů v oblasti práce s nadanými
 • sestavení týmů pedagogů
 • podpora a identifikace nadaných a talentovaných žáků
 • práce s nadanými v MŠ a ZŠ – koordinátoři nadání
 • spolupráce s odborníky, VŠ, SŠ, stáže
 • sdílení dobré praxe – výměna zkušeností

Práce s nadanými v MŠ

1. Pěstitel

Pěstování bylinek, jejich sběr v přírodě a na zahradě, sušení, využití při vaření a léčení, ochutnávání čajů, výroba herbáře. Děti se naučí pracovat se zahradním nářadím, sázet a pěstovat rostliny, správně je sušit. Naučí se rozeznávat byliny a jejich léčivé účinky. Budou je vážit a zkoumat mikroskopy. Společně s učiteli založí bylinárium.

2. Badatel

Děti budou pozorovat život hmyzu, ptáků a vývoj motýlů. Budou se učit poznávat hmyz. Vyrobí potravu pro ptáky. Budou provádět drobné pokusy s přesným vážením, odměřováním a s mikroskopem.

3. Řemeslník

V rámci interaktivního výukového mobilního programu DOV na míru děti vyrobí hmyzí domeček, ptačí budku, truhlík na pěstování bylinek.

Práce s nadanými v ZŠ

Práce napříč předměty ve výuce

Obohacování výuky pro nadané v jednotlivých předmětech, řešení složitější a nadstavbové problematiky. Nadaní žáci si budou hledat doplňující informace, třídit, řešit a prezentovat. Budou používat iPady, výukové programy a pracovní listy.

Práce badatelských klubů pro 1. a 2. stupeň

Práce v laboratoři, v terénu, badatelské aktivity, exkurze, spolupráce s odborníky, příprava na olympiády a soutěže, spolupráce se ZOO, Planetáriem Ostrava, Mensou, organizátory programů pro nadané a se středními a vysokými školami.

Pěstování ohrožených botanických druhů orchidejí, pěstování ohrožených druhů kaktusů a sukulentů

Příprava speciálních substrátů, poznávání druhů a lokalit výskytu, seznámení se s klimatickými potřebami, množení, problematika ekologie, globální oteplování – cílem je naučit se udržovat genofond botanických druhů.

Botanické výpravy s badatelskými aktivitami

V rámci interaktivního výukového programu Světa techniky DOV žáci vyrobí ptačí budku pro sledování ptáků.

Fyzika a astrofyzika

Umístění a rozpoznání planet naší sluneční soustavy na obloze, fáze a popisy nejvýraznějších útvarů měsíce, seznámení s objekty deep sky (M31, M42, Plejády), pochopení zákonů optiky, šíření světla a pohybu vesmírných těles, spolupráce s Planetáriem Ostrava.

Harmonogram projektu

 • přípravná práce, identifikace nadaných žáků pedagogy
 • příprava materiálů pro obohacení výuky
 • seminář pro sborovnu
 • ustavení týmu koordinátorů nadání
 • práce s nadanými ve výuce napříč předměty
 • identifikace nadání – Mensa
 • práce badatelských klubů
 • evaluace, vzdělávání pedagogů průběžně

Udržitelnost projektu

Máme zájem se problematice podpory nadání věnovat dlouhodobě. Chceme, aby se  stala běžnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu.

Text a plakát: V. Rymiecová.

Volnočasové aktivity MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a první čtvrtletí 2021.

Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA

MŠ I.Hermanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními vadami. Počet dětí ve školce je 68.

Objekty mateřské a základní školy jsou od sebe vzdáleny zhruba 800 metrů. Je to málo, ale i hodně. Je to příjemná docházková vzdálenost při vycházkách, skýtá možnost k plánovanému využití prostor školy: tělocvičny, hřiště a spolupráci školky se školou. Ale je to dlouhá vzdálenost pro realizaci každodenních aktivit, přenášení výrobků do keramické pece, pro pravidelné využívání pomůcek školy apod.

Obsah projektu

 • tvůrčí dílny dětí s rodiči
 • vánoční a velikonoční jarmarky
 • dětský den
 • soubor pohybových aktivit Cvičme denně, cvičme rádi, každé deko navíc vadí
 • interaktivní programy pro děti např. Brambůrka, Kaštanohrátky
 • speciální interaktivní programy pro děti s očními vadami
 • zřízení a vybavení zázemí pro keramickou dílničku

Realizací projektu obohatíme zejména zájmové vzdělávání dětí, zvýšíme kompetence v rukodělných činnostech, ukážeme dětem i rodičům, že pravidelné sportování a pohyb je normální součástí života, zaktivizujeme rodiče ke společné interakci s dětmi, společnému a hlavně aktivnímu trávení volného času.

Text: V. Rymiecová.