Volnočasové aktivity MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a první čtvrtletí 2021.

Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA

MŠ I. Hermanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními vadami. Počet dětí ve školce je 68.

Objekty mateřské a základní školy jsou od sebe vzdáleny zhruba 800 metrů. Je to málo, ale i hodně. Je to příjemná docházková vzdálenost při vycházkách, skýtá možnost k plánovanému využití prostor školy: tělocvičny, hřiště a spolupráci školky se školou. Ale je to dlouhá vzdálenost pro realizaci každodenních aktivit, přenášení výrobků do keramické pece, pro pravidelné využívání pomůcek školy apod.

Obsah projektu

  • tvůrčí dílny dětí s rodiči
  • vánoční a velikonoční jarmarky
  • dětský den
  • soubor pohybových aktivit Cvičme denně, cvičme rádi, každé deko navíc vadí
  • interaktivní programy pro děti, např. Brambůrka, Kaštanohrátky
  • speciální interaktivní programy pro děti s očními vadami
  • zřízení a vybavení zázemí pro keramickou dílničku

Realizací projektu obohatíme zejména zájmové vzdělávání dětí, zvýšíme kompetence v rukodělných činnostech, ukážeme dětem i rodičům, že pravidelné sportování a pohyb je normální součástí života, zaktivizujeme rodiče ke společné interakci s dětmi, společnému a hlavně aktivnímu trávení volného času.

Text: V. Rymiecová.