Prevence digitální propasti 2023

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na prevenci digitální propasti jsme získali 24 000 Kč.

Prevence digitální propasti, digitální učební pomůcky 2022

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na prevenci digitální propasti jsme získali 79 000 Kč.

Na digitální učební pomůcky pro MŠ jsme získali 160 800 Kč.

Na digitální učební pomůcky pro ZŠ jsme získali 370 000 Kč.