Stanovení zvýšené ceny stravy za neoprávněný odběr

Milí rodiče,

jak Vám již bylo v prosinci oznámeno na nástěnkách v šatnách Mš, od ledna 2023 došlo ke stanovení zvýšené ceny za neoprávněný odběr stravy. Tak jak je psáno ve vnitřním řádu školní jídelny: „Odhlašování stravy provádějí zákonní zástupci nejméně jeden pracovní den dopředu, nejpozději do 12.30 hodin. Podle § 123 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. je školní stravování školskou službou, která je poskytována za úplatu. V případě, že dítě onemocní, má zákonný zástupce možnost si v prvním dni nemoci dítěte stravu vyzvednout do jídlonosiče, ale je také povinen dítě odhlásit z dalších dnů. Úplata za poskytnutou stravu je stanovena finančním limitem, ale za neoprávněný odběr oběda v době nemoci v dalším dnu, je školní jídelna povinna stanovit cenu oběda o provozní zvýšenou cenu, tedy mzdové a věcné náklady. Řádné odhlášení stravy se v následujícím měsíci odečítají automaticky.

Stále je tedy platné automatické odhlašování dětí v době nepřítomnosti. Zvýšená cena se vztahuje na případ, kdy dítě není přítomno 1 den v Mš a je zákonným zástupcem na další den nahlášeno, avšak znovu se do Mš nedostaví. Vznikají tak 2 dny nepřítomnosti, tudíž druhý den je za oběd účtována vyšší úplata.

Výše úplaty je následující: