Společné jarní zpívání

V průběhu celého školního roku se malí muzikanti naučili velké množství písniček. Pro své závěrečné vystoupení si děti vybrali to nejlepší publikum. Babičky a dědečkové z domova Čujkovova nešetřili úsměvy a potleskem. Na část vystoupení se stal z dětí „pouze“ doprovod na hudební nástroje a zpíval celý sál. Odměnou pro všechny byla společné výroba květinky a zábava při stolních hrách.

Těšíme se zase někdy a přikládáme video.