Se sokolem do života 🏅

V průběhu celého školního roku naše mateřská škola pracovala s projektem SE SOKOLEM DO ŽIVOTA aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.

Obsahem celého projektu bylo podporování přirozeneného cvičení – atletika, obratnost gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Motivací pro děti byla zvířátka, která je jednotlivými činnostmi provázela, otvírala pomyslná vrátka, a tak je seznamovala s pohybovými a rozumovými činnostmi.

Metodika, která byla zpracovaná pro samotný projekt, vycházela ze sokolského cvičení. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře jak pro rozvoj řeči, tak pro rozvoj myšlení či poznání.

Děti za účast a dobrou práci dostaly medaily a diplom.