Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2023/2024

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční 19. 6. 2023   v MŠ I. Herrmanna od 15:00 hod. ve třídě Delfínci.

Schůzka proběhne pouze s rodiči bez přítomnosti dětí.

Těšíme se na setkání.