Pozor, pozor! Vyhlašujeme sběr PET lahví a víček

Proč? Protože chceme dětem ukázat, že i z odpadů se dá vyrobit něco nového, hezkého a užitečného. Nasbíraný materiál bude využit na výrobu mořského světa na plotě MŠ.

Jak? V každé šatně jsou připraveny speciální krabice, do kterých můžete vkládat vymyté PET láhve od čehokoli a nebo také víčka (čím barevnější, tím lepší, ale i průhledná PET láhev postačí).

Kdy? Tento sběr oficiálně zahajujeme právě teď! Není omezen časově. Sbírat můžete dokud nebudeme mít dostatek materiálu na další tvorbu. O ukončení této akce Vás budeme informovat na nástěnkách MŠ.

Všem účastníkům děkujeme a již se těšíme na další spolupráci.