Pohybový festival – jsme slavní

Při již zmiňovaném pohybovém festivalu, byla přítomná i televize Polar, která celou událost natáčela. Tímto Vám sdílíme televizní podívanou s našimi dětmi.

https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000036541/deti-z-materskych-skol-ostravyjihu-si-vyzkousely-atleticke-discipliny