Podzim v lese

Delfínci poznávali podzim více smysly a nejen ve městě, ale i v lese. Nejprve jsme si vyprávěli, co všechno můžeme vidět a slyšet v lese. Děti zkusily vytvořit hudební les – hra na Orffovy nástroje, dešťové hole a také hra na sáček, znázornění šumění lesa. Také některé děti zkoušely vydávat zvuky lesních zvířat. (sova, divoké prase, ptáčci atp…) V úterý jsme navštívili Bělský les, děti se seznámily s mokřady, které můžete vidět na fotografiích. V průběhu lesní procházky jsme poznávali stromy, přírodniny (kaštan, žalud, bukvice, šiška, šípek, jedlý kaštan, ořech, nažky…), ale také jsme si řekli, jak se nazývá les, který má jehličnaté i listnaté stromy. (smíšený les) Některé děti už ví, co roste na dubu, buku, kaštanu, ale také na platanu. Pomocí nejen pohybové hry se děti seznámily s anglickými názvy jako je hedgehog (ježek), forest (les), tree (strom), mushrooms (houby)… Další zábavné aktivity: detailní poznávání listů na podsvícené podložce – pozorování žilnatiny a seřazování od nejmenšího po největší, vypichování podle linie a nebo přiřazování přírodnin pinzetou podle zadání. Pojďte se podívat, jak se dětem dařilo.