Nemocné dítě do MŠ nepatří

Milí rodiče,

období nemocí je v plném proudu a proto Vás opět prosíme, aby jste respektovali školní řád a rovněž i další rodiče dětí ve Vašich třídách.

„Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé. Učitelé mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s infekčním onemocněním či s cizopasníky do mateřské školy nepřijmout. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotním stavu dítěte včetně výskytu cizopasníků.“

Jestliže Vaše dítě vykazuje jakékoliv známky onemocnění, nebude do třídy ten den přijato. V mateřské škole se nemoci šíří opravdu bleskovým tempem a je našim úkolem, abychom zabránili tomuto přenášení.