Návštěva HUBERTA 🐾🐾🐾

Úterý bylo pro chobotničky 🐙a delfínky 🐬 ve znamení environmentálního výletu. HUBERT neboli zkratka pro Hukvaldský biskupský environmentální resort nám zařídil krásný program s názvem MALÍ OBORNÍCI. Tento program zajišťuje dětem pohled na život v hukvaldské oboře. Celý program se z části odehrával uvnitř resortu HUBERT a z části uvnitř v Oboře. Výuka samotného programu byla zajištěna lektorem. Ten nás prováděl po celou dobu a díky paní lektorce jsme se dozvěděli samé zajímavé věci.

Uvnitř v sále děti měly možnost si popovídat o přírodě v Hukvaldské osadě a řekli si ,která zvířátka třeba mohou potkat při procházce. Ukázali jsem si různé druhy stop zvířat a postupně si je pojmenovaly. Na památku si všechny děti odnesly odlitek stopy zvířátka, které se jim líbilo. 🐾🐾

V samotné oboře jsem prozkoumávali různá zákoutí a hledali zajímavosti v oblasti přírody. Děti dostaly prostor pracovat ve dvojici a to se speciálními kelímky s lupou, kde si společně našly různé broučky, které si společně prohlížely a poté je vrátily zpět do přírody. Měli jsem štěstí a při procházce jsme potkaly pasící se daňky.