MOJE RODINA – MY FAMILY

V měsíci květnu slavily svátek nejen všechny maminky, ale také všechny rodiny. S dětmi jsme si proto povídali o tom, co je to RODINA, kdo do rodiny patří, jakým názvem se označují jednotliví členové rodiny nebo jaký význam a důležitost může mít rodina pro každého z nás. Prohlíželi jsme si obrázky rodin s různým počtem členů a děti v nich hledaly právě tu svoji. Tvořili jsme přáníčka s vlastnoručním věnováním pro maminky i tatínky. Děti se pokusily svou rodinu nakreslit a barevně dobarvit pomocí vodových barev nebo barevných fixů a poté si vzájemně své obrázky ukazovaly a zkoušely hádat komu asi daný obrázek rodiny patří, po zkoušce hádání poté děti svoji rodinu představili ostatním a popisovaly jmenovitě jednotlivé členy. Povídali jsme si i o tom, co má který člen v domácnosti na starosti, děti si poté mohly během různých aktivit vyzkoušet činnosti, které má na starosti maminka, tatínek. babička nebo děda(např. věšení prádla, žehlení, opravování, prostírání, příprava jídla, pletení, starost o miminko, nakupování). Děti se seznámily s pojmy dům a domov a společně jsme hledali význam slov a rozdíl mezi nimi. Děti zkusily popsat dům ve kterém bydlí a pak měly za úkol popsat dům, ve kterém by si přáli bydlet, k vysněnému domu si všichni vyrobily vlastní rodinnou dopisní schránku. Měly také možnost vyzkoušet si spoustu aktivit, jednou z nich bylo třídit dopisy podle jmen na několika schránkách, přiřazovat správný tvar klíče ke správnému zámku schránky, tvořily si jmenovky na dveře. Že není dům, jako dům? To už poznaly děti z mořských koníčků také, seznamovaly se pomocí obrázků s názvy domů, ve kterých mohou lidé a rodiny bydlet – rodinný dům, panelový dům, bytový dům, chata, obytný vůz, karavan. Povídali jsme si o lidech, kteří v takových domech mohou bydlet a přemýšleli jsme, jak se říká lidem, kteří domov nemají.

Naše školka den rodiny podpořila společnou rodinnou akcí, která probíhala v jednotlivých třídách mateřské školy, na kterou byly zvány všechny děti i s jejich rodinnými příslušníky. Všechny rodiny mohly spolu se svými dětmi prožít hezký den, na který jsme mohli v dalších dnech znovu navázat v rozhovorech s dětmi, které byly ze společně stráveného odpoledne ve školce nadšené.

✅️ Vocabulary:

family (rodina), mother/ mom (maminka), father/daddy (tatínek), sister, brother, baby

✅️ Phrases:

🟦 Where are you?

🟦 Here I am.

🟦 How do you do?

✅️ Song:

Finger family – píseň s pohybem

My family – procvičování slovní zásoby k tématu