MOJE RODINA ❤️❤️

V naší školce proběhl Den rodiny, tak jsme se s dětmi na rodinu zaměřili. Děti měly za úkol přinést fotku rodinu, o které jsme si potom společně povídali. Vyzkoušeli jsme, zda děti znají jména svých rodičů, prarodičů a sourozenců. Zahráli jsem si na maminku, kdy jsme společně upekli dětmi milovaný perník, který jsme dali ochutnat i dalším paním učitelkám, a prý byl úžasný 🙂

V ateliéru byl zadán zvláštní úkol. Nakreslit svoji rodinu jako začarovanou. Co si pod tím představit? Děti kreslily svoji rodinu tak, jak ji vidí z pohledu zvířat. Některý tatínek byl medvěd, jiný zase jelen a další beran 🐏🐏. Dětem se tvorba moc povedla a jejich výtvory byly opravdu povedené.

Maminkám jsme v koutku pokusy vytvořili barevný náhrdelník z plastelíny a potom jsme procvičili koordinaci ruka oko při navlékání různě velkých korálků. Předškoláci si procvičili opis a přepis různých slov spojených s tématem.

Jako pokus si děti zasadily ve svém vyvýšeném truhlíku fazolky, které jsme si vlastnoručně vypěstovaly na okně ve třídě. Postupně se o ně staráme a snad nám něco i naplodí a my si společně pošmákneme. Téma rodina pokračuje i v dalších týdnech a máme pro děti připravené dalši zábavné činnosti k tomuto tématu.