Malá technická univerzita v MŠ Ignáta Herrmanna!!!

logo Malé technické univerzity

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.

Malý architekt

Co umí malý architekt?

  • pojmenování částí domu, druhy střech, z čeho se dům staví
  • architekt, projektant, stavbyvedoucí, zedník, malíř – co kdo dělá?
  • vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti
  • čtení v technickém výkresu
  • co je projekt a co půdorys
  • vybavení a místnosti bytu či domu
  • hra: vytváření půdorysů ze špachtlí a jeho dovybavení z přírodních materiálů